Ръководство за лабораторни упражнения по металорежещи машини

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-3-2018
  •  230

ПРОДАДЕНА

Автор:Ал. Любенов, Сл. Сяров, П. Петков
Издателство:Техника
Страници:240
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по металорежещи машини. Ал. Любенов, Сл. Сяров, П. Петков

Предговор:
Металорежещите машини са основните съоръжения, посредством които се извършва обработването на детайлите в машиностроенето. Те представляват около 70% от машинния парк на машиностроителните предприятия и затова машинните инженери трябва добре да познават устройството и възможностите им. Това, от една страна, ще позволи на специалистиге-конструктори да създават по-технологични конструкции, които биха се изработвали при минимален разход на средства, а от друга — инженерите, които експлоатират тези машини, ще могат да се справят по-лес-но с настройката и ремонта им.

Темите, които са разработени в ръководството, отговарят на основните въпроси от дисциплината Металорежещи машини, която се чете при различните специалности в две насоки — конструктивна или технологична. Освен това има теми, които са предназначени за дисциплината Металорежещи машини и технология на машиностроенето. Това определя и по-големия брой на упражненията, и по-големия обем на някои от тях.

За всяко упражнение в сбита форма са посочени основните теоретични положения, описани са използуваните лабораторни средства, описани са устройството, начинът на работа и настройването на машините. Посочено е какво ще се прави във всяко упражнение и как ще се оформя протоколът.

При написването на ръководството е използуван многогодишният опит на авторите като преподаватели и асистенти по дис-липлината Металорежещи машини. Разработката е колективна. Въпреки това авторите смятат, че то не е лишено от пропуски и грешки и с благодарност ще приемат всички забележки и препоръки.
От авторите

***
В ръководството са разгледани геометричните елементи на стругарските ножове, силите на рязане при струговане и начините за тяхното измерване, основните въпроси при конструирането на главни и подавателни преводи, устройството и начинът на работа на някои типове металорежещи машини, начините за обработване на цилиндрични зъбни колела и някои въпроси от технологията на машиностроенето.

Ръководството е предназначено за студентите от всички машиностроителни специалности от ВМЕИ "Ленин", с изключение на специалността Технология на машиностроенето и металорежещи машини. То може да се използува и от инженери и техници от предприятията в ежедневната им практическа дейност.

о.1. б.з.
Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.