История на Византия. Част 1: 395-867

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-3-2018
  •  79

Автор:Димитър Ангелов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:344
Корици:Меки
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. Добро
История на Византия. Част 1: 395-867. Димитър Ангелов. Пето издание.

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод........................................................5

Историческо развитие и сегашно състояние на византиноведението . . 6

A. От XVI до XIX век................................6
Б. От XIX в. до наши дни............................8
B. Византиноведението в България......................18

Първи дял Източната Римска империя (ранна Византия) през периода на разлагането на робовладелските отношения (IV—VI в.)

I. Римската империя през IV век..........................21
§ 1. Обществено-икономическо развитие..................21
§ 2. Административно и политическо устройство............50
§ 3. Превръщане на християнството в държавна религия 64
§ 4. Римската империя след Константин I................75

II. Източната Римска империя (Византия) през V и началото на VI в.
§ 1. Разделяне на Римската империя. Политически и църковни събития по време на управлението на Теодосий II 
§ 2. Империята през втората половина на V век. Начало на нахлуванията на славяните в Балканския полуостров . . . 100

III. Робовладелска реакция при Юстиниан I. Разгром на Източната Римска империя под напора на социални сътресения и ударите на славяни и араби......................................120
§ 1. Териториални завоевания на Запад по време на Юстиниан I.
Засилване на славянския натиск върху балканските земи . 122
§ 2. Обществено-икономическо развитие през средата на VI век . 130
§ 3. Кодификация на ранновизантийското право и административни реформи на Юстиниан I...........143.
§ 4. Източната Римска империя през втората половина на VI в. Начало на заселването на славяните на Балканския полуостров .................. . . 146
§ 5. Рухване на Източната Римска империя. Завладяване на арабите и окончателно установяване на славяните в балканските земи....................155

IV. Култура на Източната Римска империя (ранна Виаантия) през IV—VI век....................172
§ 1. Общ характер на ранновизантийската култура.....172
§ 2. Наука.....................175
§ 3. Литература...................191
§ 4. Образованието във Византия ...........196
§ 5. Изкуство....................201

Втори дял
Господство на свободната селска община и формиране на феодалните отношения във Византия (VII—IX в.)
I. Обществено-икономическо развитие и административно устройство 215 § 1. Ликвидиране на робовладелските отношения. Грецизация на империята...................215
§ 2. Икономическо развитие на Византия през VII—IX век . . 217
§ 3. Промени в аграрните отношения. Свободната селска община. Крупното земевладение ..........................224
§ 4. Византийският град през VII—VIII век........236
§ 5. Промени в административното и военното устройство на Византийската империя през VII в. Темна организация и институт на стратиотите...............244

II. Византия през втората половина на VII и началвто ка VIII век. Борби срещу араби и славяни...............253
§ 1. Политически събития при наследниците на Ираклий . . . 253
§ 2. Период на вътрешни размирици (695—717 г.).....267

III. Иконоборчески период (726—843 г.)............271
§ 1. Произход и същност на иконоборчеството и на иконоборческата политика. Лъв III (717—741 г.)................271
§ 2. Връхна точка на иконоборческата политика. Константин V (741—755 г.)..................283
§ 3. Внзантия през втората половина на VIII и началото на IX в. 289
§ 4. Бунт на Тома Славянина. Теофил (829—842 г.) . . . . 305
§ 5. Край на иконоборческата политика. Михаил III (842—867 г.) 311

IV. Византийската култура през VII—IX век..........321
§ 1. Главни етапи на развитие.............321
§ 2. Наука.....................324
§ 3. Литература...................331
§ 4. Изкуство .....................332

Съкратени заглавия на по-често цитирани съчинения.......336
Приложение ................................340

o.1.и.Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.