Икономия на електрическа енергия в осветителните уредби

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-3-2018
  •  75

Автор:Ян Кунгс, Мириам Фаермарк
Издателство:Техника
Страници:178
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Икономия на електрическа енергия в осветителните уредби. Ян Кунгс, Мириам Фаермарк

УДК 628.9: 621.311.1.004.183
Разгледани са главните възможности за повишаване на икономичността на осветителните уредби и начините за осигуряване на рационално изразходване на електрическата енергия. Изложени са методичните основи на оценката на технико-икономическата и енергийната ефективност на осветителните уредби. Дадени са препоръки за реализация на основните начини за икономия на електрическа енергия: правилен избор на системата на осветление, светлинния източник, осветителите и схемите на тяхното разположение, а също така използуване на управлението на осветлението и неговото регулиране.

Книгата е предназначена за електроинженери и за техници по електрическото осветление.
Ян Александрович Кунгс Мириам Абрамовна Фаермарк

Экономия электрической энергии в осветительных установках, Москва, Энергоатомиздат, 1984
(д)Энергоатомиздат, 1984 (С)Деян Кръстев Бараров, преводач, 1987 с/о Jusautor, Sofia
628 . 9

----
П РЕД ГОВОР
В тази книга са разгледани и анализирани подробно различните начини за икономия на електрическа енергия и намаляване на разходите при използуването на осветителните уредби, дадени са конкретни препоръки за възможностите за тяхното реализиране и числени стойности на очакваните икономии.

На разработването на различните аспекти за повишаване на икономичността на осветлението са посветени голям брой трудове, публикувани в различни научно-технически издания. В тази книга е направен опит за комплексен подход към този въпрос и изработване на базата на обобщаването на съветския и международния опит на най-ефективната стратегия за решаването на поставената задача.

Книгата се състои от пет глави. В гл. 1 се дават сведения за възможните пътища и начини за икономия на електрическа енергия и разходи за осветление и е посочена тяхната класификация. В гл. 2 са изложени перспективите за получаване на икономични варианти на осветлението и са описани начините за оценка на тяхната технико-икономическа и енергийна ефективност. Основни препоръки за усъвършенствуването на светлотехническата част на осветителните уредби и оценка на очакваните от това икономии са дадени в гл. 3. В гл. 4 са разгледани възможностите за икономии на електрическа енергия и експлоатационни разходи чрез усъвършенствуване на управлението и регулирането на осветлението. В петата, заключителна глава е описан чуждестранният и съветският опит за реализиране на икономии на електрическа енергия и разходи в осветителните уредби.

Глава 1 и параграф 4.3 са написани съвместно от двамата автори, глави 2 и 3 са написани от М. А. Фаермарк, а глави 4 и 5 — от Я. А. Кунгс. Авторите смятат за свой приятен дълг да изразят дълбоката си благодарност на С. А. Клюев, който допринесе за усъвършенствуването на материала чрез своята грижлива работа над ръкописа.

В последно време на въпросите за икономия на електрическа енергия, намаляване на разходите и рационално използуване на материалните и енергийните ресурси се отделя все по-голямо внимание. Извършват се постоянни изследвания за най-ефективните начини за реализиране на тези задачи. Авторите продължават......

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.


о.1

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.