Ръководният субективен фактор

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-3-2018
  •  54

Автор:Михаил Кръстанов
Издателство:---
Страници:528
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Ръководният субективен фактор. Михаил Кръстанов

Кратки бележки за автора на книгата
Михаил Кръстанов е роден в с. Алдомировци - Софийско през 1934 г. Средното си образование завършва в гр. Сливница, а висше икономическо образование получава във ВИИ “Карл Маркс” със специалност “Икономика на промишлеността”. Следва и завършва аспирантура към АОНСУ (Академия за обществени науки и социално уравление). Успешно защитава кандидатска дисертация по проблемите на ръководството и управлението в обществения живот, следствие което получава научната степен Кандидат на философските науки.

Почты цялата му трудова дейност е свързана с проблемите на ръководството и управлението. Работи в окръжните партийни и държавни органи. Около пет години работи в АОНСУ с чуждестранните студенти.

Владее свободно и задълбочено френски, английски и руски език, което му позволява да изследва и анализира широка научна информация.

Още от ранна възраст системно и целенасочено изучава философски и икономически проблеми. Изучава както марксистко-ленинската, така и немската класическа философия: Кант, фихте, Шелинг, Хегел, фойербах. Проявява активен интерес към познанията за морала и естетиката, като в това отношение изследва не само немската класическа философия, но и руската класика в лицето на Белински, Чернишевски, Писарев, Добролюбов, Плеханов.

Михаил Кръстанов няколко години работи като редактор във в. “Нова Ера". Автор е на десетки научни студии и статии във вестници и списания по проблемите на ръководството и управлението на съвременния обществен живот, където активно защитава идеите на социализма.

В предлаганата на читателя книга авторът с дълбока убеденост анализира, изследва и обобщава противоречивите явления и тенденции на съвременното обществено ръководство и управление. В основата на неговото изследване стои материалистическия диалектически подход.

Разкрива се класовоантагонистичната природа на капитализма и неговото управление.

Безпощадна е критиката му и към отрицателните страни на управление в бившата социалистическа общност и предателската роля на Горбачов и неговото най-близко обкръжение.

Дълбоко убеден в научната обоснованост на идеите на историческия материализъм авторът предвещава неизбежната разруха на капитализма, независимо от победата на същия в “студената война". Той защитава убеждението, че това е само временна победа на капитализма срещу социализма на базата на извършеното предателство от страна на най-висши представители на съветското ръководство.

Стефан Георгиев

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

б.з.Р.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.