Съвременни прозорци

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  128

Автор:П. Петров, Ч. Ангелов, Д. Давидов
Издателство:Техника
Страници:142
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 295 Състояние: Мн. добро
Съвременни прозорци. П. Петров, Ч. Ангелов, Д. Давидов

Прозорците, които намират приложение в съвременното архитектурно строителство, се характеризират с изключително разнообразие на формата, материала и конструкцията, което трудно може да бъде обхванато, анализирано и подредено в една стройна система. Тяхната комплексна функция — светлотехническа, аерационна, визуална и изола-ционна едновременно, предполага спазването на многобройни и често противоречиви условия. Кон-структивното им решение е комплицирано и изисква както задълбочено проучване, така и особено грижливо изпълнение.

Тази книга третира проблемите на прозоречната конструкция и нейния детайл, като се обръща внимание на тяхната връзка с материално-техническите, производствено-технологическите, строително-монтажните, строително-физическите и експлоатационните изисквания. Въпросите от фасадно-компози-ционен или архитектурно-художествен характер въобще не са предмет на разглеждането. В този аспект е направен опит за класификация и анализ на най-интересните и переспективни решения в нашата и чуждестранната архитектурно-строителна практика. В подробни чертежи, придружени със снимки и пояснителен текст, са илюстрирани подбрани примери, като особено внимание е обърнато на детайла. Ограничено са застъпени или не са включени изпълненията със стъклобетон и стъклопрофилит, фасадните остъклявания, витрините, горните осветления и др., които могат да бъдат разглеждани като светлопропускащи стени или да бъдат предмет на специално изследване.

Книгата е предназначена преди всичко за архитекти, строителни инженери и студенти от същите специалности, но може да представлява интерес за всички, които имат отношение към архитектурното проектиране и строителство.
©Паню И. Петров, Чавдар И. Ангелов, Димитър И. Давидов, 1982,
с/о Jusautor, Sofia.


СЪДЪРЖАНИЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ 5

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 8
Определение 8
Основни изисквания 9
Класификация 11

СТРОИТЕЛНО-ФИЗИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. . 20
Топлотехнически проблеми 23
С ветлотехничееки проблеми 25
Акустически проблеми. 28

ПРОИЗВОДСТВО 31

ТРАНСПОРТ, МОНТАЖ и ПОДДЪРЖАНЕ. . 40
Съхраняване и транспорт 40
Производствен и строителен монтаж ... 41 
Поддържане 43

КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ 46
Конструктивни елементи 46
Конструктивни типове 53
Конструктивни детайли 53

ТИПОВИ ПРОЗОРЦИ И ТЯХНОТО ПРИЛО­ЖЕНИЕ У НАС 60
Модулна координация на размерите на типо­вите прозорци и нормативни документи. . 60
Дървени прозорци за жилищни и обществени сгради 63
Прозорци от алуминиеви сплави 65
Прозорци с профили от пресована листова сто­мана 68

ИЗБРАНИ ПРИМЕРИ 69
ЛИТЕРАТУРА 142

о.2.б.з.Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.