Учебник по търговско право. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  62

Автор:Емил Златарев, Веселин Христофоров
Издателство:Вебер - ВБ
Страници:173
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Учебник по търговско право. Част 1. Емил Златарев, Веселин Христофоров. Има подпис на титулната страница.

ПРЕДГОВОР
От приемането и влизането в сила на Търговския закон измина почти една година и, както можеше да се очаква, появиха се първите коментарни и други литературни изследвания. Тяхната ориентация е преди всичко към подмомагане на възраждащата се търговска практика в условията на един труден преход към пазарна икономика. Те задоволиха първата вълна на нарастващ интерес към търговската дейност и нейната правна уредба от страна на юристи и икономисти, теоретици и практици. Така тези изследвания, опряни на собствения опит от далечното минало и на световната теория и практика създадоха една от предпоставките за написване на предлагания учебник по Търговско право.

Разрушаването на старите икономически структури и представите за стопанска дейност от недалечното минало имат за естествена последица нарастването на интереса към търговската дейност. Голям брой млади хора се ориентират понастоящем към търговска дейност, но им липсва професионален опит и умение във воденето на търговските дела, а още повече в познаването на правната им уредба. Малцина са и висшистите, извън малката категория юристи, които в някаква степен са изучавали правни науки в курса на следването си. Сега, наред със студентите, те търсят да попълнят празнините в своите знания в организирани школи и курсове за квалификация и преквалификация.

От друга страна във връзка с наложилите се изменения в учебните планове, във висшите учебни заведения се изграждат факултети и специалности по право, а в някои се създават специализации по търговско право. В Университета за национално и световно стопанство, София, към Юридическия департамент от една година е разкрита специалност "право", а във всички икономически специалности се изнасят лекции по Търговско право. Това изисква и налага да се поеме риска за написването на учебник по Търговско право, опрян на опита на авторите от изнасяните лекции пред студентите в УНСС и специализантите в института за следдипломна квалификация при УНСС, в София и филиалите — Пловдив, Хасково, Казанлък, Враца, Михайловград и др.

В тази първа своя част учебникът обхваща уредбата на правния режим на основните субекти на търговското право — едноличните търговци и търговските дружества, съобразно сегашният обсег на Търговския закон.

б.з.ст.
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.