Процесът на обучението: Дидактика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2018
  •  75

Автор:Марин Андреев
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:423
Корици:Твърди
Година:2001
Броя:1
ISBN:9540715431 Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. добро
Процесът на обучението. Дидактика. Марин Андреев. "Университетска библиотека" № 398. Второ издание.

ПРЕДГОВОР
В нашето училище неизбежно ще се извършват промени, ще се възприемат решения, които трябва да бъдат в съзвучие с перспективните тенденции в развитието на образователните системи в по-напредналите страни. За да се формират по-трайни и по-перспективни решения, е необходимо както добро познаване на значимите процеси в световното образование, така и реалистична интерпретация на нашите образователни дадености и възможности да следваме тенденциите в развитите страни. Така ще се предпазим от нови опити да се устремим към нереалистични цели в образованието, макар и ръководени от добри намерения.

Образованието е сложно и противоречиво дело, подвластно на действието на много фактори със социален, икономически, научен, политически и културен характер, и много често носещо отрицателните белези на социалната конюнктура. Изминалифе години особено нагледно потвърждават това. Многофакторната обусловеност на училищната действителност съвсем естествено поражда и различни гледни точки при интерпретирането на едни и същи явления и процеси в училище. Ето защо педагогическият и дидактическият реализъм при анализа на училищната действителност изисква винаги да се отчитат някои базисни научни истини със значение за обучението: образователните възможности на учениците са различни; различни са образователните аспирации на различни слоеве от населението; различни са потребностите от образователна компетентност в сферите на социалната практика; различни са възможностите на отделните училища; различна е квалификацията и потенциалната пригодност на учителите и т.н., което обуславя различно равнище и качество на обучението.

Многоликият дидактически реализъм повелява да се уважават опитът и идеите, сътворени в тези области, без да се следва каквато и да било линия на догматична предубеденост, внимателно и доброжелателно да се анализират предимствата и ограниченията на всяка идея или дидактически факт.

При съвременните условия нито една сфера на социалната практика не може да се развива пълноценно, ако не се опира на научни знания, ако не използва теоретични обобщения, ако не се възползва от резултатите, които се постигат най-добре чрез обучението. Обучението е едно от най-важните средства за духовно възпроизводство на пригодността на подрастващите да станат творци на прогреса в обществото.

В този процес теорията на обучението - дидактиката, е призвана да играе особено важна роля, защото обобщава значимите характеристики на процесите в училищното обучение, йерархизира ценностите в тази област и формулира значимите тенденции и реалистичните перспективи. Динамичните процеси и търсения в световното образование през последните няколко десетилетия доведоха до формулирането на важния дидактически извод, че за качеството на училищното обучение сега имат по-голямо значение 
дидактико-методическите проблеми и съдържанието на обучението, а не структурните промени и футурологичните идеи от края на 60-те години с техния нереален и утопичен характер.

Българското образование и нашето учителство изпитват остра нужда от конструктивна и реалистична интерпретация на проблемите на училшцното обучение. Надявам се, че това издание ще допринесе за задоволяването на тази потребност.
Октомври 1995 г.
Марин Андреев

Неизползвана книга.

о.1.
Категория › Образование

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.