Болгарско-русский политехнический словарь / Българско-руски политехнически речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  161

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника, Русский язык
Страници:675
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 778 Формат: 150/225/68 Състояние: Мн. добро
Болгарско-русский политехнический словарь / Българско-руски политехнически речник. Около 50 000 терминов. (Български и руски език).

ПРЕДГОВОР
Договорът за дружба, сътрудничество и взаимна помощ, сключен между Народна република България и Съветския съюз през 1967 г., съдействува за сближаването на икономиката на двете страни.

Комплексната програма за по-нататъшното задълбочаване и усъвършенствуване на сътрудничеството и развитието на социалистическата икономическа интеграция между страните—членки на СИВ, приета през 1971 г. от XXV сесия на Съвета за икономическа взаимопомощ, предвижда координиране на народностопанските планове, развитие на кооперирането и специализацията на промишлеността, разширяване на обмена на техническа документация и научно-техническа информация между всички социалистически страни, в това число и между Народна република България и Съветския съюз.

При тези условия Държавно издателство «Техника» (София) и издателство «Руский язик» (Москва) решиха да пристъпят към съвместно издаване на «Българско-руски политехнически речник», който ще облекчи работата със специалната българска литература, ще съдействува при общуването на българските и съветските специалисти, а така също ще подпомогне изучаването на българския и руския език.

В речника са включени около 50 000 термина от всички основни научни и технически области — математика, физика, химия, геология и минно дело, машиностроене, електротехника, лека и хранителна промишленост, механизация на селското стопанство и редица други. В речника също така е включена новата терминология по кибернетика и космонавтика. При подбиране на терминологията са взети под внимание основните насоки на икономическото развитие на НРБ, за да може в речника най-пълно да се застъпят промишлените отрасли, които са получили най-голямо развитие в страната.

Редакционното обработване на материала е извършено от издателство «Руский язик», а контролното редактиране е направено от сътрудници на издателство «Техника».

При съставянето на речника широко е използуване съвременна българска и съветска специална литература, периодични издания, енциклопедични речници, справочници и стандарти.

Издателствата изразяват надежда, че речникът ще допринесе за бъдещото развиване и укрепване на научно-техническите връзки между Народна република България и Съветския съюз.

Всички забележки и предложения молим да се отправят на следните адреси:
София, бул. Руски 6, Държавно издателство «Техника» и 101 000, Москва, Центр, Лучников пер., 5, издательство «Русский язык».
Издателство «Техника» София
Издателство Руский язык, Москва

о.2.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.