Топлоснабдяване, вентилиране и климатизиране на сгради

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  140

Автор:Сборник
Издателство:ЦЦНТЦ - Комитет по топлотехника
Страници:264
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 220 Състояние: Мн. добро
Топлоснабдяване, вентилиране и климатизиране на сгради: Доклади. (II Национална научно-техническа конференция с международно участие).

ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАНИЦИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УРЕДБИ ПРИ НАЛИЧНОСТ ПА ГЕОТЕРМАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
Владимир Стоев

Съществуващите минерални извори у нас представляват интерес като източници на топлина, независимо че общият им енергиен потенциал е ограничен. Минералните води е температура над 50-60° нормално се използуват директно или посредством топлообменници за отопление или загряване на битова вода. За минералните води с по-ниски температури оползотворяването на съдържащата се топлинна енергия се осъществява ефективно посредством термопомпени уредСм (ТПУ).

По надолу се оптимизира използуването на минерални годя в интервала 40 до 50°С, представляващи по-особен интерес поради сравнително високото си температурно ниво. Въз основа на графици за изменение на температурата на подаващата 'В, , обратната и тази след ТПУ-T" във функция на относителния температурен товар, се разглеждат три нормални режима на топлоизточника (ТПУ + върхови котли) - 90/40, 80/40 и 70/40°С и четири режима на ТПУ £>5/40, 60/40, 55/40 И 50/40°С.

Участието на ТПУ в покриването на годишното количество отпусната топлина Ж+в (кондензатор + топлообменник) в зависимост от отноиението.

сС- ® тпу- за номинален (изчислителен) режим се U 21

представя на база на планиметрирани Росандер диаграми* Такец например при нормални режими 80/40°С (за инсталацията) и 60/40°С (за ТПУ) при аС=-Щ-= 0.5, X. + в = 0.83.

Използуването на основни зависимости в термодинамиката и топлопредаването дава възможност да се изведат необходимите аналитични зависимости между отделните величини,, Оптимизирането на комбинирания топлоизточник по годишни приведени разходи се извършва за различните номинални температурни.....

о.1.б.з.

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.