От какво и как се разрушават металите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  63

Автор:Степан Балезин
Издателство:Техника
Страници:147
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
От какво и как се разрушават металите. Степан Балезин

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод............................................................5
Част I. Корозионно разрушаване на металите .........15
Общи свойства на металите и техните сплави.......15
Строеж на металите.........................17
Класификация на корозията..................35
Корозионната устойчивост на металите и периодичната система на Д. И Менделеев........56
Различни видове корозия ........................................58
Резултати от корозията.....................82
Ч аст II. Защита на металите от корозионно разрушаване ...70
Избор на методите на защита .................72
Почистване на металната повърхност..............73
Избор на защитни покрития..................77
Оксидиране и фосфатиране...................78
Метални покрития.......................82
Метализация..........................90
Неметални покрития ......................93
Електрохимична защита на металите от корозия.........97
Защита чрез обработване на средата..............111
Инхибитори на корозията в киселини..............114
Промяна на повърхностните свойства на металите от действието на инхибиторите ...118
Приложение на инхибиторите на корозията в киселини. . . .119
Нови инхибигори на корозията в киселини ............121
Някои закономерности при действието на инхибиторите. . . 123
Водородна крехкост и отстраняването й .......... 125
Химични методи за почистване на металите от ръжда.....132
Инхибирани разтвори за студено фосфатиране .......133
Приложение на инхибирани киселини за обработка на нефтени водни сондажи ........134
Инхибитори на корозията на металите във вода.........137
Инхибитори на атмосферната корозия (летливи инхибитори). . . 138
Филмообразуващй покрития................143
Изисквания към инхибиторите на корозията ......... . 145

***
Като прочете книгата на С. А. Балезин „От какво и как се разрушават металите“, читателят ще се запознае със съвременните възгледи на корозията и за начините за борба с нея. Авторът разказва за значението на металите за човека и за огромната икономическа вреда, която се нанася на народното стопанство от корозията. Учащите се ще могат да се запознаят с основните въпроси на електрохимичната теория, които ще разширят техните знания за свойствата на металите и сплавите. Част от книгата е посветена яа въпросите за защитата на металите от разрушаване — описани са различните начини за борба с корозията: създаване на защитни слоеве върху повърхността на металите, метални и неметални покрития и т. н. Особено внимание е отделено на начините за защита на металите и на техните сплави с помощта на инхибитори. Авторът дава практически съвети по защитата на металните изделия в живота и в производството. Рисунките и схемите, които са дадени в помагалото ще помогнат да се усвои излаганият материал.
Степан Афанасьевич Балезин ОТЧЕГО И КАК РАЗРУШАЮТСЯ МЕТАЛЛЫ Пособие для учащихся. Изд. 3-е преработаннѳе, Москва, „Просвещение“, 1976
(®) Харизан Д. Рачев превод от руски език, 1978. 
Тираж 3,200+90

о.1.б.з.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.