Списък на вещи лица за всички видове експертизи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  63

Автор:Сборник
Издателство:Софийски градски съд
Страници:92
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Списък на вещи лица за всички видове експертизи

СЪДЪРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ...................................................... 2

А.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

АРХИТЕКТИ..................................................... 3

АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНИЦИ.......................... 5

АВИОИНЖЕНЕРИ................................................ 7

АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ - ИНЖЕНЕРИ......................... 7

СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ......................................... 7

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ИНЖЕНЕРИ......................18

ВОДНО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО -ИНЖЕНЕРИ 20

ГЕОДЕЗИСТИ,ЗЕМЛЕМЕРИ И КАРТОГРАФИ - ИНЖЕНЕРИ.............20

ГЕОДЕЗИСТИ-СРЕДНИ ТЕХНИЦИ.................................24

ГОРСКО СТОПАНСТВО - ИНЖЕНЕРИ...............................25

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ.............................................25

ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.........................29

МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ............................................30

МАШИННИ ТЕХНИЦИ..............................................40
 
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, фИНА ТЕХНИКА, БИТОВА ТЕХНИКА И ОПТИКА - ИНЖЕНЕРИ........41

МИННИ ИНЖЕНЕРИ..............................................41

МЕТАЛУРЗИ.....................................................43

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ - ИНЖЕНЕРИ..........................43

ПЪТНО /ЖП И ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО.......................44

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ.............................45

СЪОБЩИТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА - ИНЖЕНЕРИ............46

СРЕДНИ ТЕХНИЦИ-СЪОБЩИТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА.......46

ХИМИЦИ........................................................47

ХИМИЦИ - СРЕДНИ ТЕХНИЦИ.....................................49

Б. ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ИКОНОМИСТИ...............50

ИКОНОМИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ........................ 68

В. ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ АГРОНОМИ.........69

ГЕОГРАФИЯ.....................................................69

ЗЛАТАРИ.......................................................69

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ............. 70

КРИМИНАЛИСТИ.................................................70

КИНО...........................................................70

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ.......................................71

НУМИЗМАТИ.....................................................71

ПРЕВОДАЧИ....................................................71

ПЕДАГОЗИ......................................................72

ПСИХОЛОЗИ....................................................73

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ...........................................75

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ........................... 75

ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ........................................76

Г. МЕДИЦИНА

Г.1. ХУМАНИТАРНА МЕДИЦИНА

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.................................... 77

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ.............................................77

ВИРУСОЛОГИЯ.................................................. 78

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ...........................................78

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ...............................................78

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ..............................................79

ЗЪБОТЕХНИКА..................................................79

КАРДИОЛОГИЯ..................................................79

НЕВРОЛОГИЯ...................................................79

ОЧНИ БОЛЕСТИ..................................................81

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ..................................81

ОБЩА МЕДИЦИНА...............................................82

ПСИХИАТРИЯ................................................... 83

ПНЕВМОЛОГИЯ И фТИЗИАТРИЯ...................................85

СТОМАТОЛОГИЯ.................................................85

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА............................................ 86

ТОКСИКОЛОГИЯ.................................................86

УРОЛОГИЯ...................................................... 87

Фармация.....................................................87

Фармакология................................................87

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ...............................87

ХИРУРГИЯ......................................................88

ХИГИЕНА НА ТРУДА.............................................. 89

Г.2. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА........................................ 90

-----
УКАЗАНИЯ
За работа с утвърдените от комисия вещи лица по ПМС № 111/1975 година

Настоящият списък е изготвен от комисия назначена със заповед на председателя на Софийски градски съд № 377/ 02.07.2002 г. и утвърден от председателя на съда.

С настоящия списък /книжка/ не се отменя досега издадените от 1998 и 2000 година.

Вещите лица са утвърдени съобразно придобитата и призната специалност по диплом за завършено висше образование, както и съобразно придобита квалификация и преквалификация по издадени сертификати или лицензи. Възлагането се извършва в зависимост от изискваната специалност.

Одобрените и включени в настоящия списък вещи лица имат лични поредни номера, вписани пред имената им и започващи от номер едно. Всяко вещо лице е длъжно при попълване на разходния касов ордер да попълни номера от книжката и годината на издаване.

Вещите лица са задължени да приемат и изпълняват възложените експертизи. Отказ от изпълнение се допуска само по уважителни причини /болест, командировка извън София и други/, който отказ следва да бъде писмено мотивиран с документи установяващи основателността на отказа. Уведомяването следва да бъде направено своевременно, за да не се допуска по тези причини отлагане на дело.

София,

10 септември 2002 година

От Софийски градски съд

б.з. Ст.

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.