Бюлетин в помощ на специалиста. Бр. 1 / 2015

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  38

Автор:Сборник
Издателство:Съюз на метролозите в България
Страници:93
Корици:Меки
Година:2015
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Бюлетин в помощ на специалиста. Бр. 1  2015

Уважаеми специалисти в областта на измерванията,
В този брой на „Бюлетин в помощ на специалиста“ - книжка 1, 2015 година, издаван от Съюза на метролозите в България, се предоставят преводи на български език на следните публикации на международните организации OIML, ILAC, IMEKO:

1. International vocabulary of terms in legal metrology (VIML), 2013 Международен речник на термини в законовата метрология, (VIML)2013*

2. ILAC-P10:01/2013, ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results ILAC-P 10:01/2013 ILAC Политика за проследимост на резултати от измерване*

3. 12th IMEKO TCI & ТС7 Joint Symposium on Man Science & Measurement PROBLEMS OF WIDELY-DEFINED MEASUREMENT, Ludwik Finkelstein, Measurement and Instrumentation Centre, City University London, UK

Надяваме се, че преводите на посочените публикации ще са полезни за практиката при прилагане и тълкуване на понятия в областта на метрологията и тълкувания на изисквания. Те биха могли да разширят знанията на широк кръг специалисти в областта на измерванията, работещи в различни лаборатории, органи за контрол, фирми, организации и др., както и за лектори, преподаватели, консултанти по въпросите на измерванията.

Допълнителни бележки

* Съюзът на метролозите в България (СМБ), като национална, неправителствена неполитическа, творческо-професионална организация на доброволно сдружили се физически и юридически лица, е получил официално разрешение за превод на тази публикация на ILAC и за нейното разпространяване за целите на организацията. СМБ е юридическо лице с нестопанска цел.

СМБ си запазва правата за разпространение на превода на посочената публикация. Съгласно поетият ангажимент от СМБ не се допуска разпространение на материала от други лица (физически и юридически) без това да бъде обявено пред СМБ.

Тиражът на Бюлетина на СМБ в помощ на специалиста - книжка 1/2015 година, в който е включен и преводът на материала ILAC Р10:01/2013 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results, e 300 бр. 

Книжка 1/2015

Съдържание
Предговор....................................................................................................5
Въведение....................................................................................................6
Обхват..........................................................................................................8
0. Основни термини.................................................................................8
1. Метрология и нейните правни аспекти......................................17
2. Дейности по законова метрология...............................................20
3. Документи и знаци в законовата метрология...........................28
4. Класификация на средствата за измерване................................29
5. Изграждане и функциониране на средства за измерване......33
6. Софтуер в законовата метрология...............................................41
Приложение А.........................................................................................43
Азбучен указателна български език.................................................53
Азбучен указател на английски език (Alphabetical index)...........56

б.з.Б

Категория › Периодични издания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.