Защита на земеделието

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  65

Автор:Сборник
Издателство:Министерство на земеделието и горите
Страници:52
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Защита на земеделието. Практическо помагало

СЪДЪРЖАНИЕ

Радиационна защита....................................................................................................3

Замърсяване на околната среда с радиоактивни вещества..............................3

Радиоактивно замърсяване на почвата и растенията.........................................3

Радиоактивно замърсяване на животните и продукцията от тях.......................5

Радиационна защита в аграрното производство.................................................6

Действия при подаване на сигнал “Въздушна опасност"..................................10

Действия при подаване на сигнал "Радиоактивно заразяване".......................10

Химическа защита......................................................................................................13

Кое прави предпочитани химическите срадства за поразяване?...................13

Настояще и бъдеще на химическото оръжие......................................................14

Възможна ли е забраната на химическото оръжие?.........................................15

Групи химически оръжия и класификации...........................................................16

Свойства, определящи ефективността на бойните отровни вещества(БОВ)....17

Бинарни отрови.......................................................................................................19

Пътища за прилагане и разпространение на БОВ.............................................19

Кога може да се очаква използване на БОВ?....................................................20

Проблеми на защитата от химическо оръжие...................................................22

Признаци за употреба на БОВ..............................................................................23

Откриване и диагностициране на отравяния с БОВ..........................................24

Какви да са реакциите ни в такива случаи?.......................................................24

Принципни постановки на защитата от химически агенти за поразяване ....26

Биологическа защита.................................................................................................27

Основни характеристики на биологичните агенти за поразяване на животновъдството......27

Начини и средства за прилагане на биологични агенти като оръжия за масово поразяване.......28

Предимства на биологичните агенти за поразяване.........................................29

Съвременни проблеми при защита на животните от биологични агенти за поразяване.....30

Видове инфекции.....................................................................................................31

Протичане на инфекциозните болести ................................................................32

Клинични форми на заразните болести...............................................................32

Фактори, гарантиращи устойчивостта (резистентността) на организма срещу инфекции........32

Условия за възникване на епизоотичния процес и за неговото протичане ....33

фактори за разпространяване на заразните болести......................................33

Антракс......................... 34

Сап.............................................................................................................................36

Бруцелоза.................................................................................................................37

Ку-треска...................................................................................................................38

Шап............................................................................................................................39

Луда крава................................................................................................................41

Тетанус......................................................................................................................42

Общи мерки за борба.............................................................................................44

Литература....................................................................................................................45

Приложения.................................................................................................................46

Сигнали на гражданска защита.............................................................................46

Важни справочни данни от системата на МЗГ...................................................48

-------
Настоящата книга се реализира по решение на Оперативно-консул-тативния съвет и Научно-експертния съвет по защитата в Министерството на земеделието и горите и Националния център за аграрни науки. Издаването й се наложи екстремно, като необходимо практическо помагало за защита при евентуално разширяване на предстоящия военен конфликт в Ирак с разностранни по характер терористични актове с агенти за масово поразяване.

За целта материалът е подбран от утвърдени научни и учебни помагала, поднесен максимапно концентрирано след адаптация на достъпен език. Цели се не да се утежнят текстовете с конкретни научни данни, а да се откроят основните елементи на поражението и разбира се на защитата, като практическо помагало в евентуално нарочно засегнати райони или намиращи се в близост до провокирани огнища на поразяване в началната фаза от развитието на всяка кризисна обстановка. Точно затова са включени основните проблеми и неотложните защитни мероприятия при трите вида поражения: радиационо, химическо и биологическо. По същество това са негативни въздействия от специализиран характер. Затова не се коментират физически разрушения, бедствия от природен характер, пожари и други не по-малко опасни провоканти на остри кризисни ситуации.

Материалът е подготвен за печат под ръководството на С. Стоев от колектив: Ат. Златев, М. Джорева, М. Пойнарова, Й. Христозова, nog редакцията на Р. Коева.


б.з.ЗВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.