Внимание радиация!...

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-3-2018
  •  69

Автор:Сборник
Издателство:Министерство на земеделието и горите
Страници:52
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Внимание радиация!... Как да се защитим?

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.....................................  3

Видове лъчения.......................................  4

Защитни мерки в аграрното производство.................................6

Защитни мерки през ранната фаза.......................................7

Защита на населението...................................................7

Защита в растениевъдството..........................................9

Защита в животновъдството.........................................10

Защитни мерки през междинната фаза..............................10

Защита на населението.......................  11

Защита в растениевъдството........................................11

Защита в животновъдството.........................................12

Защитни мерки през късната фаза......................................14

Защита на населението.................................................14

Защита в растениевъдството........................................14

Защита в животновъдството............................  19

Защитни мерки в горското стопанство и рибовъдството 23

Намаляване съдържанието на радионуклиди в хранителни суровини от растителен и животински произход .. 25

Органи и структури за управление на радиационната защита в аграрното производство...............30

Заключение..........................................................................  33

Литература......................  34

Настоящото издание се реализира по решение на Опера-тивно-консултативния съвет по отбранително-мобилизационна подготовка към Министъра на земеделието и горите. То е част от поредицата методично-помощни и учебни материали по въпросите на устойчивостта на производството в отрасъла при кризисни ситуации и необходимо допълнение към вече издадените материали по въпросите на радиационната защита. Популярността го прави лесно разбираем. Обстоятелството, че е дело на водещи специалисти по защитата на отрасъла и изследователи от аграрната наука, разработващи проблемите на радиационната защита гарантира неговата актуалност.

Разработката е направена под ръководството на С. Стоев от: Ат.Златев, М. Пойнаров, М. Джорева, Й. Христозова

-----
УВОД
След откриване на явлението "радиоактивност" през 1896 година и интензивните му проучвания през следващите години, сравнително бързо се стигна до идеята първоначално за-военно, а по-късно и за мирно използване на ядрената енергия. Последствията от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки и някои инциденти и аварии в изследователски и енергетични реактори накараха човечеството бързо и болезнено да осъзнае възможните негативни въздействия на "атома" върху човека и околната среда. Това стимулира изследванията за начините и средствата за защита от въздействието на йонизиращите лъчения.

Доколкото по силата на поредица международни договори използването на ядрено оръжие е все по-малко вероятно, приоритетна става възможността за радиоактивно замърсяване на околната среда след авария в АЕЦ или други звена от ядрения топливен цикъл.

При радиоактивно замърсяване на околната среда основна задача на радиационната защита на населението в засегнатите райони от възникването на радиационната обстановка до окончателното ликвидиране на последствията е намаляване до минимум на допълнителното лъчево натоварване, предизвикано от попадането в организма на човека на продукти на делене и неутронна активация. Това се обуславя от обстоятелството, че преобладаващата част от радиационната опасност за дълги периоди от време, за големи райони и контингенти от население е свързана с консумацията на радиоактивно замърсени хранителни продукти.

Проведените научни изследвания след Чернобилската авария през 1986 г. обогатиха знанията ни и опита по преодоляване на последствията от подобни събития. В областта на селското стопанство тогава бяха предложени множество мерки за преодоляване на последствията, но някои от тях се оказаха с ниска ефективност. Анализът на литературните и експериментални данни за миграцията на радионуклидите по хранителните вериги и методите за нейното намаляване предоставя надеждна база за управление на аграрното производство при радиационна авария.

Различните действия, предприемани за избягване или намаляване на радиоактивното замърсяване в земеделските продукти се определят като "защитни мерки в аграрното производство". Те са подчинени на два основни принципа:

- защита на човешкото здраве чрез намаляване на замърсяването в селскостопанската продукция, и

- завръщане към обичайния режим на земеползване и производство, доколкото това е възможно.

б.з.В.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.