Практическа английска граматика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-3-2018
  •  97

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Кацарова, А. Павлова
Издателство:Народна просвета
Страници:274
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Практическа английска граматика. Весела Кацарова, Анна Павлова

Предлаганото пособие представлява пълният курс по практическа граматика на английския език, който се изучава съобразно с учебната програма за ЕСПУ. Материалът е поднесен традиционно, като са използвани термини, известни от занятията както по чужд, така и по роден език. Дава се възможност за разширяване на придобитите знания, като е дадена известна допълнителна информация, което прави граматиката подходяща за ползване и при други, извънучилищни форми за изучаване на езика. Обърнато е особено внимание на граматичните категории, които представляват по-голяма трудност за чужденци (системата на глаголните времена, предлозите).

Големият брой градирани по трудност упражнения дава възможност за затвърдяване на придобитите знания, а ключът към повечето упражнения прави граматиката удобна за самоконтрол.

Авторите ще бъдат признателни за всички отзиви и препоръки, които биха подобрили едно евентуално следващо издание.

От авторите
Материалът е разработен както следва: В. Кацарова: Съществително име, Членуване, Прилагателно име, Наречие, Местоимения, Нелични форми на глагола (инфинитив, ге-рундий, причастие), Отглаголно съществително и упражненията към Глагол (без тези за наклоненията); А. Павлова: Глагол (без нелични глаголни форми), Съюз, Предлози и Синтаксис.
804.0
© Весела Тодорова Кацарова, Анна Павлова Цонева, 1990 с/о Jusautor, Sofia

Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици.

Ст.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.