Ръководство за лабораторни упражнения по металография и термообработка

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-3-2018
  •  223

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Рашков, М. Ганчева, Л. Евлогиева
Издателство:Техника
Страници:182
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Ръководство за лабораторни упражнения по металография и термообработка. Н. Рашков, М. Ганчева, Л. Евлогиева

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Макроскопски анализ ..................... 3

2. Микроструктурен анализ. Оптична микроскопия (металография) , 9

3. Електронна микроскопия  ............... * 36

4. Рентгено-структурен анализ на поликристални метали и сплави . . 44

5. Физични методи за изследване на метали и сплави........53

6. Микроструктура на желязо-въглеродните сплави в равновесно състояние по диаграмата на състояние Fe—С.........58

7. Микроструктура на сиви чугуни................70

8. Определяне на твърдостта на метали и сплави..........85

9.'Определяне на микротвърдост..................96

10. Определяне на критичните температури на стоманите......101

11. Влияние на охлаждащата способност на средата на закаляване върху свойствата след закаляване................106

12. Определяне на прокаляемостта на стоманите...........109

13. Закаляване с токове с висока честота..............119

14. Структура на въглеродни стомани в закалено състояние.....127

15. Отвръщане на стоманите ...................133

16. Определяне на едрината на зърната на стоманите........144

17. Термична обработка на алуминиеви сплави..........158

18. Микроструктура на цветни сплави...............166

Литература

---
В ръководството са разработени теми за лабораторни упраж кения по механични изпитвания, металографски,елекхрон-номикроскопски и рентгено-структурен анализ, физични методи на изследване н термична обработка на металите и сплавите.

Във всяко упражнение са изложени теоретичните основи на темата, дадени са методични указания за провеждане на занятието и са описани материалите, уредите и апаратите, използувани при лабораторни условия.

Ръководството е съставено по учебната програма, одобрена от МНП, и е предназначено за студентите от ВХТИ специалности металургия на черните метали, металургия на цветните метали и електрохимични производства и източници, на ток. Може да се използува и от специалистите в предприятията и заводските лаборатории, тъй като авторите са посочили най-характерните реактиви в микроструктурния анализ на черни и цветни метали, методи за определяне на наследственото и действителното зърно след термична обработка на стоманата, за металографско определяне на текстурата на металите и сплавите и др.

Материалът е написан ст авторите, както следва: доц. икж. Н. Рашков—теми 12, 13, 14, 15, 16 и 17; инж. М Ганчева —теми 1, 2, 3, 4 и 5; инж. Л. Евлогиева —теми. 6, 7, 8, 9, 10 и II.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

о.1.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.