Измервания в радиотехниката

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-3-2018
  •  193

Автор:Пенчо Кръстев
Издателство:Техника
Страници:295
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Измервания в радиотехниката. Пенчо Кръстев Стойков

В учебника са описани принципите и методите за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сигнали, елементи и устройства, както и използуваната за тези измервания, радиоелектронна апаратура. Разглеждани са въпроси; от автоматизацията на; измерванията- както на ниво измервателни уреди, така и на ниво-измервателни системи.

Учебникът, е предназначен за студентите от специалността радиотехника, при Техническия университет — София. Той. може да се използува и от студенти; ат сродни висши учебни заведения.,, както, и, от инженерно-технически кадри .
©Пенчо Кръстев Стойков, 1991 с/о Jusautor, Sofia


ПРЕДГОВОР
Развитието на радиотехниката, електрониката и другите области на науката и техниката в значителна степен се определя от развитието и усъвършенствуването на методите за измерване и измервателната апаратура. Изключително бързо се развива напоследък едно от най-перспективните направления на измервателната техника — цифровите измервателни средства.

С внедряването на микропроцесорите в измервателната техника се създаде ново поколение програмируеми измервателни уреди с повишени метрологични характеристики. През последните години значително се измени и ролята на отделните измервателни уреди. Те все по-често се използуват като източници на първични данни в автоматизираните системи за събиране, предаване, обработване и изобразяване (регистриране) на измервателна информация.

В книгата се разглеждат основните методи за измерване на параметрите и характеристиките на електрическите сигнали, елементи и устр ойства, както и принципите на построяване на измервателни уреди, системи и интерфейси.

Предлаганата книга предполага дсбра теоретична подготовка на читателя по сснсвите на радиотехниката, полупроводниковите прибори и интегралните схеми. При написването й за основа са послужили лекциите, четени от автора, по едноименната дисциплина. Използувани са учебници, монографии и брошури, някои от които са посочени в приложената литература.

Въпреки положеното старание авторът не смята, че книгата не е лишена от недостатъци и с благодарност ще приеме всички критични бележки и предложения, които биха допринесли за подобряването й при следващо издание.

Изказвам благодарност на рецензентите и издателството, които направиха възможно излизането на книгата.
Авторът

о.1Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.