Пречистване на химични и хранителни продукти

  • 2 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-3-2018
  •  322

ПРОДАДЕНА

Автор:Любен Кр. Янков
Издателство:Техника
Страници:1963
Корици:Твърди
Година:176
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 220 Състояние: Мн. добро
Пречистване на химични и хранителни продукти. Любен Кр. Янков

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод...................................

ЙОНЕН ОБМЕН Теоритични основи на йонния обмен

1. Статика на йонния обмен.....................

2. Кинетика на йонния обмен  ................

3. Динамика на йонния обмен..........

Йонити

Органични йонити...............

1. Синтетични йоннообменни смоли..................

Неорганични йонити.................  17

Неорганични и органични адсорбенти .................. 18

Основни свойства на йонитите...........   19

Катионити.............  22

1. Катионити, които съдържат сулфогрупи............... 2-2

2. Катионити, които съдържат карбоксилни групи........... 25

Анионити.............................. 27

1. Силно основни анионити, съдържащи кватернерни амониеви бази . . 27

2. Слабо основни анионити.................29

Основни йонообменни операции

1. Йонен обмен............   30

2. Разрохкване на слоя йонит..........   31

3. Регенериране ..............   32

4. Промиване с вода  .................. 33

Йонообменни промишлени съоръжения

1. Йони гни филтри..........   34

2. Материали за изготвяне на йонообменните съоръжения....... 36

3. Контрол и измерителни прибори.................. 36

Литература.................  37

Приложение на йонообмена при омекотяването на водата

1. Омекотяване на водата с натриево катиониране........... 39

2. Омекотяване на водата чрез Н+—Ка+жатиониране ....... 41

3. Пълно деминерализиране на водата................ 44

Литература......  47

Приложение на йонообмена в хидрометалургията

1. Извличане на сребро, злато и метали от платиновата група......

2. Получаване на индий от отпадъците, отделени при електролитното производство на цинка ......................

3. Отделяне на телур от шламовете, получени при електролизата на медта

4. Извличане на хрома.......

5. Оползотворяване на медта от отпадъчните разтвори, получени при производството на изкуствена коприна ................

6- Отлъчване и отстраняване на радиоактивните отпадъци от ядрените реактори ..........

7. Концентриране и отделяне на урана ...............

Литература................................

Приложение на йонния обмен във винарската промишленост

1. Обработка на вина с йоннити...................

2. Получаване на винена киселина от винена кал и вина^с йонити . . . Литература.............

Приложение на йонообмена за пречистване на хранителни продукти

Приложение на йонообмена в захародобивната промишленост......

1. Адсорбенти........................

2. Видове схеми за пречистване на захарните сиропи .........

3. Трайност и срок за годност на йонитите .............

4. Пречистване на цвеклова захар......... ........

5. Пречистване на тръстикова захар .................

Приложение на йонообмена в хидролизната промишленост .  .......

1. Получаване на гликоза (декстроза)  ............

2. Получаване на левулоза......................

3. Получаване на лактоза.....................

4. Пречистване на пектин ....................

5. Получаване на декстрин....................

6. Пречистване на глицерин....................

Приложение на йонообмена в дрожевата промишленост............

Литература............................... .

Аминокиселини, полипептиди и протеини (белтъчни вещества)

Общи бележки.............................

1. Аминокарбонови киселини.............. .....

2. Полипептиди . . . . ...................

3. Белтъчни вещества (протеини) .  ................

4. Някои особености при отлъчването на аминокиселини, полипептиди и белтъчни вещества по сорбционни методи..............

5. Подбор на най-подходящ йонит...............

6. Подготовка на йонита за работа .................

7. Регенериране на използуваните йонити ..............

Получаване на чисти аминокиселини...................

1. Разделяне на аминокиселини върху активни въглища........

2. Разделяне на смеси от аминокиселини с йонити...........

3. Получаване на тотален пречистен хидролизат от казеин за венозни инжекции...........................

4. Получаване на глутаминова киселина.............

Получаване на адренокортикотропен хормон (АСТН).............

Получаване на инсулин ... ......................

Получаване на албумин.........................

Получаване на -глобулин.........................

Литература...................

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

о,1

Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.