Подготвителни задачи за математически олимпиади

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-2-2018
  •  226

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:317
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Добро
Подготвителни задачи за математически олимпиади: Сборник

ПРЕДГОВОР
Математиката има важно значение за научното, техническото и , икономическото развитие на народите. Бързото развитие на производителните сили и на средствата за производство предизвика широко развитие на математическите науки, които лежат в основата на съвременната техника и физика.

За прогреса и благоденствието на народите е необходимо непрекъснато повишаване на математическия уровен, който трябва да съответствува на техническия и научния разцвет на епохата. Съвременните математици постигат големи успехи в най-модерните области на математиката. Известни успехи отбелязва и развитието на българската математическа наука.

Математическите кадри у нас се готвят във висшите учебни заведения, но голямо значение за подготовката на бъдещите математици имат и средните училища. От обучението по математика в тях зависи по-нататъшната успешна подготовка на математическите кадри.

Една от формите в училищата за математическа подготовка на учениците са математическите олимпиади. Тази форма се утвърди и доби международен характер. Олимпиадите стимулират извънкласните занимания на учениците в областта на математиката, при които те повишават математическите си знания и се запознават с нови методи за решаване на математически проблеми.

Целта на олимпиадите е да приучи учениците към самостоятелна работа, да възбуди у тях интерес към успешно изучаване на математиката и да повиши уровена на преподаването на тази наука. Същевременно олимпиадите способствуват да се поддържа интереса на учениците, усвоили по задълбочено материала по математика, за да се създадат обучени по математика работници за социалистическото строителство.

Олимпиадите се явяват като основна извънкласна дейност на учениците пб математика и се ръководят от учителите по математика, 
за които работата по олимпиадите е неделима част от учебно-възпитателната и обществената им дейност.

Настоящият сборник има за задача да улесни учителите по математика в работата им при подготовката на учениците за олимпиади-Той съдържа задачи, давани за подготовка и на състезателни изпити на математически олимпиади в България, Полша, Румъния, Съветския съюз и Чехословакия, и задачите по които са проведени международните математически олимпиади през 1959 и 1960 година.

За удобство задачите са групирани в шест дяла — аритметика, алгебра, тригонометрия, планиметрия, стереометрия и комбинирани задачи. Във всеки дял задачите са подредени по характер и по трудност. В сборника не са дадени теоретични упътвания относно общите методи, които следва да се прилагат за решаване на задачите. В замяна на това повечето от поместените задачи са решени. Това ще даде възможност на учителите'да се запознаят с начините на решение на задачите от отделните страни и изискванията им в изчерпването на проблемите.

В подготовката на учениците за олимпиади учителите по математика не бива да се ограничават само със задачите от сборника. Редом със задачи за доказване, изследване и построение учителите трябва да разглеждат и задачи с практично-приложен и политехнически характер. Така подготовката на учениците за олимпиади ще бъде по-пълна и по-разнообразна.

София, 1962 г.

Тук-там е подчертавано с химикал.

о.1
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.