Въведение в математическата логика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-2-2018
  •  199

ПРОДАДЕНА

Автор:А. И. Попов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:119
Корици:Меки
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Въведение в математическата логика. А. Попов

СЪДРЖАНИЕ

Предговор на автора     5

Увод     7

Алгебра на логиката

П. С. Порецки....................... 27

И. И. Жегалкин...................... 51

Математтната логика и основите на математиката . . . 62

Предварителни бележки..................  62

Математичната логика в трудовете, свързани с формализацията на основите на математиката.............. 71

Изчисляване на съждения............... 73

Привеждане на логическите изрази в нормална форма..... 78

Закон за изключеното трето............84

Интуиционистично конструктивно направление в математичната логика........ 91

Общи сведения...................... 91

Рекурсивни функции .................... 94

Машини на Тюринг...............  97

Допълнения и приложения.................. 103

Значение на математичната логика като средство за познание . 103

Допълнение към въпроса относно закона за изключеното трето

За отношението между математичната и диалектическата логика 114

Пояснение на някои употребявани в тази книга математични 115

Термини...................... 117

Литература............... 119

Редактор Златка Петрова Художник II. Петрунов Худ. редактор Ем. Рашков
Дадена за набор 27. II. 1961 г. Печатни коли 7.50 Формат 59/84/16
Подписана за печат 17. III. 1961 г. 
Тираж 3080

---
Трудът на проф. А. И. Попов е първата съветска книга, в която се дава обш, очерк на математичната логика. В книгата е даден кратък исторически преглед на възникването на математичната логика, популярно се излагат основните направления на съвременната математична логика, особено внимание се отделя на въпроса за съотношението между математичната и класическата (формалнатаI логика, разглежда се мястото на математичната логика в системата на научното познание. В труда се посочва практическото приложение на математичната логика като основа за конструирането и работата на различните „умни“ и „мислещи“ машини.

Книгата е предназначена за научни работници, аспиранти, студенти и учители в средните училища, а така също и за широк кръг читатели, които се интересуват от философия, логика и математика.
А. И. Попов

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ЛОГИКУ / Издательство ленинградското университета 1959

о.1.б.з.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.