Технология на машиностроителните материали

  • 1 0
  • (Rated 10 Stars)
  •  27-2-2018
  •  188

ПРОДАДЕНА

Автор:Любомир Калев
Издателство:Техника
Страници:512
Корици:Твърди
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Технология на машиностроителните материали. Любомир Калев

В учебника са разгледани въпросите на металодобива-нето и начините на обработването на металите без снемане на стружка. В него е разгледано също така и преработването на пластмасовите материали, които все по-широко се използуват в машиностроенето. Отразени са нашите и чуждестранните постижения в областта на технологията на машиностроителните материали.

Учебникът е предназначен за студентите от машиностроителните специалности във висшите технически учебни заведения в страната. Той може да бъде използуван и от специалистите в производството.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Автор проф. д-р инж. Любомир Цонев Калев Рецензент доц. инж. Александър Николов Желев Научен редактор инж. Светослава Михайлова Петрова Художник Вихра Борисова Художник-редактор Лазар Коцев Технически редактор Дора Мечкова Коректор Цонка Ковачева

Дадена за яабор на l.V.1974 r. Подписана за печат на 30.IX. 1974 г. Излязла от печат на 10.X.1974 г. Формат 60/90/16 Печатни коли 32 Издателски коли 29,12 Лит. гр. 1-4 Тематичен № 437—438/74 г. Издателски № 7494 Тираж 20066
Държавно издателство „Техника“ — София
Държавна печатница „Т. Димитров“, кл. № 1 — София,пор, Ns 14350

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор Раздел I
ДОБИВАНЕ НА МЕТАЛИТЕ ............. 7

Раздел II
ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ................95

Раздел III
ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТАЛИТЕ ЧРЕЗ ПЛАСТИМНА ДЕФОРМАЦИЯ .........225

Раздел IV
ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛИТЕ И СРОДНИ НА ЗАВАРЯВАНЕТО ТЕХНИКИ......343

Раздел V
ОБРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТМАСИТЕ......457


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.