Числени методи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-2-2018
  •  224

ПРОДАДЕНА

Автор:Милко Петков, Стефка Боршукова
Издателство:Народна просвета
Страници:136
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Числени методи: Учебник за 9. клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Милко Петков, Стефка Боршукова, под общата редакция на проф. д-р Благовест Сендов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3

Глава първа Действия с приближени стойности
§ 1, Грешки 5
§ 2. Значещи и верни значещи цифри на числата. Закръгляване 8
§ 3. Разпространение на гр?ш<ите на началните данни 12
§ 4, Разпространение на грешките от закръгляването 18

Глава втора
Смятане с електронния калкулатор ЕЛКА — 6521
§ 1. Обща характеристика на ЕЛКА — 6521, Регистри 21 
§ 2. Въвеждане на числата. Събиране и изваждане 24 
§ 3. Умнокение, деление, степенуване и коренуваие 26
§ 4. Други възможности 29 
§ б. Примерни задачи 30

Глава трета Основни сведения от линейната алгебра 
§ 1. Дефиниция за п — мерен вектор 33
§ 2. Събиране и изваждане на вектори. Умножаване на вектор с число 36 
§ 3. Скаларно произведение на вектора 38 
§ 4. Линейна зависимост и независимост на вектори 41 
§ 5. Свойства, свързани с понятията линейна зависимост и независимост 45
§ 6. База на линейно векторно пространство 47
§ 7. Матрици. Основни дефиниции 49
§ 8. Действия с матрици 54
§ 9. Дефиниция на детерминанта от и-ти ред 59
§ 10. Основни свойства кй детерминантите. Умножение на детерминанти 65 
§ 11. Ранг на матрица 73
§ 12. Системи линейни алгебрични уравнения 78 
§ 13. Обратна матрица. Решаване на линейни системи 83

Глава четвърта
Числени методи на алгебрата
§ I. Основни изчислителни задачи на линейната алгебра и методи за решаването им. 89
§ 2. Метод на последователното изключване на неизвестните за решаване на системи линейни уравнения 90 
§ 3. Схема на единственото деление 68
§ 4. Схема с избор на главен елемент 105
§ 5. Схема на Гаус — Жордан 108
§, 6. Пресмятане на детерминанти 113 
§ 7. Обръщане на матрици 117
§ 8, Метод на простата итерация за решаване на системи линейни уравнения 121
§ 9. Метод на Зайдел за решаване на системи линейни уравнения 128
§ 10. Сравнение на изучените методи 131 
Приложение 133

о.1.б.з.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.