Елементарни изчисления

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-2-2018
  •  234

Автор:Койчо К. Славов
Издателство:Народна просвета
Страници:60
Корици:Меки
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 195 Състояние: Добро
Елементарни изчисления. Койчо К. Славов. Тираж 4000 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ...... 3 стр.

Дял 1. Съкратени смятане
§ 1. Общи понятия..................... 5
§ 2. Основни правила на изчислителната техника..... 5
§ 3. Събиране и изваждане................. 6
§ 4. Умножение и степенуване................ 10
§ 5. Деление........................ 17
§ 6. Коренуване............  19
§ 7. Проверка на аритметичните действия........... 20
§ 8. Намиране сбор и разлика с предварително дадена точност . 24
§ 9. Пресмятане произведение с предварително дадена точност . 25
§ 10. Пресмятане частно с предварително дадена точност .... 26
§ 11. Извличане квадратен корен с предварително дадена точност 27
§ 12. Формули за приближени изчисления........... 28

Дял II. Изчисления чрез спомагателни средства
§ 1. Спомагателни средства................ 32
§ 2. Таблици.....   33
§ 3. Номограми...................... 37
§ 4. Сметачни прибори.............  48
§ 5. Сметачни машини................... 49
Литература............  30

-----
Тази книга съдържа някои прости и удобни за използуване на практика начини' за съкратено смятане и сведения за някои спомагателни средства за изчисляване — таблици, номограми, сметачни прибори, сумировъчни и изчислителни машини.. Предназначена е за учителите по математика в средния и горния курс на общообразователните трудовополитехнически училища.
Редактор Д. Марков Техн. редактор К. Христова Худ.-редактор М. Увалиева Худ. на корицата И. Василев Коректор М. Илиева
Дадена за печат на 31. VIП. 1961 г. Излязла от печат на 25. -3. 3962 г
Формат 84X108/32 Тираж 4000 
Печатни коли 3 и 14 стр. Авторски коли 5,25

Здраво книжно тяло, без подчертавания, незначителни следи от влага, леко релефни страници.

б.з.о.1Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.