Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

  • 1 0
  • (Rated 10 Stars)
  •  25-2-2018
  •  220

Автор:Марияна Цуцекова, Миглена Тодорова, Мария Атанасова
Издателство:Регионално развитие
Страници:145
Корици:Меки
Година:2015
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Наръчник: Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма. Марияна Цуцекова ръководител на екипа), Миглена Тодорова, Мария Атанасова

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инвестираме във Вашето бъдеще!

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР.........................9

ГЛАВА I
Анализ на поведението на българските туристи..........................11
1. Типове пътувания на българите...................................................................15
2. Профил на българския турист.......................................................................17
3. Фактори, влияещи върху пътуванията и избора на дестинации в рамките на страната.......................................................19
4. Разходи на българските туристи за пътувания в страната...............20
5. Честота на пътуване и средна продължителност на туристическия престой..............................................................................21
6. Предпочитани видове туризъм при посещения на дестинации в страната................................................................................22
7. Предпочитани дестинации.............................................................................24
8. Нагласи и оценки на туристическия бизнес за вътрешния туризъм......................................................................................25

ГЛАВА II
Защита на правата и сигурността на потребителите.
Европейски директиви и регламенти, засягащи правата
и сигурността на потребителите в туризма. Добри практики.... 27 
1. Европейски директиви и регламенти, засягащи правата 
и сигурността на потребителите в туризма.........27
- Права на потребителите при пакетни туристически пътувания..................................28
- Право на консулска защита............................33
- Европейски права при ползване на въздушен транспорт.....33
- Право на информация за въздушния превозвач и сигурността на пътника..............40
- Задължителна информация при закупуване 
на самолетни билети...........41
- Права на хората с увреждания и на хората 
с ограничена подвижност при пътувания по въздух.................41
- Европейски права при ползване на 
железопътен транспорт........42
- Европейски права при пътуване по вода..........................................44
- Европейски права при пътуване с автобуси.....................................45
- Правила при пренасяне на продукти 
от животински произход за лична консумация............46
- Деклариране на парични суми в брой................................................48
- Пренасяне на акцизни стоки....................................................................49
- Потребителски права при ползване 
на ваканционни имоти...........50
2. Европейски потребителски център. Добри практики.
Съвети към потребителите в областта на туризма...............................51

ГЛАВА III
Механизми за защита на потребителите на туристически пакети и услуги в България. Законодателство за защита на потребителите....55
1. Нормативна рамка в България......................................................................55
- Задължителна застраховка "Отговорност на туроператора".... 55
- Как действа механизмът за защита на правата 
на българските потребители на туристически пътувания с обща цена........59
-       Задължителна застраховка "Медицински разходи"......................60
- Съвети към потребителите.......................................................................62
2. Видове доброволни туристически застраховки в България...........63
- Доброволни застраховки при ползване 
на услугите на хотелиери......64
- Доброволни застраховки "Отмяна на пътуване" 
и"Прекратяване на пътуване".....64
- Доброволни застраховки "Помощ при пътуване 
в чужбина"..........65
- Доброволни планински застраховки и 
спасителни разноски............66
3. Механизми за защита на правата на туристите в страни от ЕС......66
- Защита на потребителите на туристически пакети и 
услуги чрез гаранционни фондове.................68
- Защита на потребителите на туристически пакети
чрез задължителни застраховки....................73

ГЛАВА IV
Данъчно облагане в областта на туризма в други 
държави от ЕС и в Турция......77
1. Общ преглед..........................................................................................................77
2. Данъчно облагане в туризма по страни - Гърция, Италия, 
Испания, Хърватия, Австрия, Ирландия, Турция..................................82
3. Добри практики....................................................................................................85

ГЛАВА V
Организация и управление на туристически райони..................86
1. Ролята на местната власт и браншовите организации 
в управлението на туризма..........87
2. Туристически райони........................................................................................91
3. Добри практики....................................................................................................96

ГЛАВА VI.
Новости в комуникационната политика. Профил на 
чуждите пазари и на вътрешния пазар. Тенденции в 
областта на туризма.....103
1. Новости в комуникационната политика.................................................103
2. Профил на чуждите пазари и на вътрешния пазар. 
Тенденции в областта на туризма......106
3. Добри практики. Европейският и световният опит 
в насърчаване на вътрешния туризъм.........112

Приложение:
50 малко познати туристически обекта в България...................120
Речник на термините............................................................................147
Речник на съкращенията.....................................................................148

Неизползвана книга.

St.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.