Основи на електрозадвижването

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-2-2018
  •  157

Автор:Д. Йорданов
Издателство:Техника
Страници:569
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Мн. добро
Основи на електрозадвижването. Димчо Йорданов

По съдържание книгата отговаря на програмата по курса «Основи на електрозадвижването». В нея се разглеждат основните въпроси от теорията на електрозадвижването, различните режими на работа, преходните процеси, изборът на електродвигателите и др.

Тя представлява учебник по едноименния курс за студентите от специалността автоматизация на производството. Може да се използува като помощна литература от студентите от близки специалности, които изучават подобни курсове, а също може да бъде полезна на инженерно-техническите работници, занимаващи се с проектирането и поддържането на автоматизираното електрозадвижване.

Димчо Станчев Йорданов, 1978

---
ПРЕДГОВОР
Развитието на автоматизацията на производствените механизми и различните процеси в промишлеността са свързани непосредствено с електрозадвижването. Електрозадвижването оказва пряко влияние върху производителността на машините и качеството на произвежданата продукция. Затова специалистите, които се занимават с проектирането, настройването и поддържането на електрозадвижването, трябва добре да познават различните му свойства и особености.

Електродвигателят е основен елемент иа електрическото задвижване и има задача да преобразува електрическата енергия в механична. Тази енергия се предава на производствената машина. Поради това в предлагания учебник е отделено голямо място на механичните характеристики и регулировъчните свойства на електрическите двигатели, на преходните процеси и избора на подходящо задвижване за различните работни машини.

В увода и първите две глави се дават основни сведения за електрозадвижването, характеристиките му и механиката. От трета до седма глава се разглеждат механичните характеристики и регулировъчните свойства на различните електродвигатели, а от осма до единадесета глава — въпросите, свързани с преходните процеси, методите за изчисляването им, загубите и енергетиката на електрозадвижванията. В дванадесета глава са дадени методите за избор на мощността на електродвигателите и построяването на товаровите диаграми, а в последната глава са разгледани основните въпроси за най-разпространените системи за синхронно въртене на електрозадвижванията.

При подреждането и обработването на материала е използува-на богатата съветска литература по въпросите на електрозадвиж-ването.

Авторът изказва благодарност на рецензентите за направените бележки и препоръки.

Всички бележки и препоръки ще се приемат с благодарност от автора на адреса иа издателство „Техника“.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.