Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 4

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-2-2018
  •  211

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:367
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 4

Настоящото „Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика“, част IV е съставено по единната програма за обучение на студентите — задочници от висшите технически учебни заведения. То може да се използува също и от редовните студенти от ВТУЗ.

Авторски колектив: В. Димова, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, С. Тодорова

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР......7

Глава XVI
Редове
§ 62. Числени редове......................... 9
§ 63. Функционни редове........................ 33
§ 64. Степенни редове и приложения.................. 41
§ 65. Редове на Фурие......................... 59

Глава XVII
Обикновени диференциални уравнения
§ 66. Въведение............................ 73
§ 67. Диференциални уравнения от първи ред............... 79
§ 68. Диференциални уравнения от по-висок ред; допускащи понижение на реда ... 135
§ 69. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред..........148
§ 70. Системи обикновени линейни диференциални уравнения от първи ред 184
§71. Някои методи за приблизително решаване на диференциални уравнения 202

Глава XVIII
Частни диференциални уравнения
§ 72. Въведение. Съставяне на частни диференциални уравнения.....217
§ 73. Линейни частни диференциални уравнения от първи ред......225
Частни диференциални уравнения от втори ред
§ 74. Въведение. Класификация и канонизиране на частни диференциални уравнения от втори ред с две независими променливи.......249
§ 75. Елементарни методи за решаване на някои частни диференциални уравнения от втори ред..258
Метод на характеристиките...258
Задача на Коши и решението и по метода на Риман........282
Метод чрез отделяне на променливiте метод на Фурие......303
Линеаризация на частното диференциално уравнение на Бусинеск.......365 
Използувана литература ............ 367

---------
Четвъртата част на Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика съдържа задачи от редове и диференциални уравнения (обикновени и частни).
Тъй като ръководството е предназначено главно за самостоятелна работа на студента — задочник, то и в IV част Ние сме се стремили да дадем достатъчен брой задачи, голяма част от които са придружени от решения или указания. На всички нерешени задачи са дадени отговори.
Във второто издание бяха преработени някои задачи и добавени нови нерешени задачи в § 68 и § 73, както и методи за линеаризиране на някои нелинейни частни диференциални уравнения.
Настоящото четвърто издание е стереотипно.
От авторите

Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста с име на бивш притежател.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.