Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-2-2018
  •  208

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:339
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Мн. добро
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 2.Четвърто издание

Авторски колектив: В. Димова, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, С. Тодорова

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава IV. Функция на една независима променлива
§ 15. Математична индукция .............. 9
§ 16. Редици. Граница на редици.........16
§ 17. Функция. Основни понятия................... 29
§ 18. Обратна функция...... 43
§ 19. Граница на функция. Непрекъснатост. Сравнение на безкрайно малки и безкрайно големи функционални величини... 58

Главa V. Диференциално смятане на функция на една независима променлива
§ 20. Производна и диференциал....... 78
§ 21. Производни и диференциали от по-висок ред........... 108
§ 22. Теорема за средните стойности. Формули на Тейлор и Маклорен. 121
§ 23. Неопределени форми....... 132

Глава VI. Приложение на производни на функция с една независима променлива
§ 24. Максимум и минимум.... 149
§ 25. Изследване на функция от вида у=f (х)............. 161
§ 26. Приблизително пресмятане на реалните корени на едно уравнение 187

Глава VII. Функция на повече независими променливи
§ 27. Функция на няколко променливи .............194
§ 28. Частни производни. Тотален диференциал............ 212
§ 29. Формула на Тейлор. Максимум и минимум на функция на две променливи ....231

Глава VIII. Неявни функции
§ 30. Неявни функции на една независима променлива......... 240
§ 31. Неявни функции на повече независими променливи........ 245
§ 32. Максимум и минимум. Максимум и минимум при допълнителни условия .......254

Глава IX Смяна на променливите
§ 33. Смяна при функция на една независима променлива.......263
§ 34. Смяна при функция на повече променливи............268

Глава X. Диференциална геометрия в равнината
§ 35. Уравнение на тангента и нормала. Дължина на тангента, нормала, субтангента и субнормала...282
§ 36. Пресичане и допиране на линия. Оскулачна линия .......294
§ 37. Кривина. Радиус на кривина. Еволюта.............300
§ 38. Асимптоти и особени точки..................310
§ 39. Обвивки .................317

Глава XI. Диференциална геометрия на пространството
§ 40. Пространствени линии.................322
§41. Повърхнини........334

Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста с име на бивш притежател.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.