Фотографска техника

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-2-2018
  •  252

Автор:Е. А. Йофис
Издателство:Техника
Страници:375
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Фотографска техника. Е. А. Йофис

СЪДЪРЖАНИE

Предговор........  3

Глава I

Обект на фотографиране....................... 5

Осветление на обекта на фотографиране...............10

Глава II

Оптическо изображение.......................21

Фотоапарат............................21

Глава III

Фотографско изображение.......................61

Светлочувствителни материали....................61

Техника на фотографирането...............87

Скрито фотографско изображение................  114

Видимо фотографско изображение.  .............  121

Коригиране на фотографското изображение..............153

Фотолаборатория..........................159

Назърненост на фотоизображението..................169

Глава IV

Негативно изображение.......................176

Негативни светлочувствителни материали...............  170

Техника на обработване на светлочувствителните материали. ..... 185

Разтвори и режими за обработване на черно-бели негативни материали 194

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм — съветско производство (с маски в слоевете)..............  222

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм на фирмата ОРВО тип NC-16.........................223

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм на фирмата ОРВО тип NC-19 MASK..........................224

Глава V

Позитивно изображение....... 226

Позитивни светлочувствителни материали...............220

Апаратура за копиране.......................247

Копиране на позитива........................255

Техника на обработка на позитивните светлочувствителни материали 279 

Разтвори и режими за обработка на черно-бели фотоматериали.....283

Разтвори и режими за обработване на цветна фотохартия — съветско производство .   300

Разтвори и режими за обработване на цветни фотохартии на фирмата 4 ОМА................  303

Разтвори и режими за обработване на цветна фотохартия на фирмата ФОРТЕ

Разтври и режими за обработване на цветна фотохартия на фирмата ФОТОН........

Разтвори и режими за обработване на цветен позитивен фотокинофилм на фирмата ОРВО ...................300

Дообработване на позитивите върху фотохартия............312

Специални методи за иззаботване на снимки..............322

Глава VI

Обратимо изображение . .  ................... 328

Обратими фотоматериали....................... 328

Експониране на обратимите фотоматериали...............332

Фотографска обработка на обратимите фотоматериали.........336

Изработване на копия . . 360

Диапрожекции.........................З80


В книгата са описани всички процеси за създаване на черно-бели и цветни фотографски изображения. В отделните глави са разгледани следните въпроси: обект на фотографиране, осветляване на обекта за фотографиране, оптическо изображение, фотографски апарат, техника на снимане, скрито и видимо фотографско изображение, фотолаборатория, основните характеристики на негативните светлочувствителни материали и техниката на тяхната обработка, както и позитивните светлочувствителни материали и обработката им. 
Дадени са рецепти и режими за обработка на някои светлочувствителни материали.

Здраво книжно тяло, няколко страници са прегънати в края на листа.

О. 1Категория › Хоби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.