Допуски и сглобки с примери и задачи

  • 2 0
  • (Rated 15 Stars)
  •  20-2-2018
  •  434

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Коджанска, М. Симеонов, П. Русков
Издателство:Техника
Страници:170
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Добро
Допуски и сглобки с примери и задачи. Н. Коджанска, М. Симеонов, П. Русков

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод.................................... 4

Глава I. Основни понятия и зависимости в допуските и сглобките .... 5
I. 1. Размери, отклонения и допуски .  ............   5
I. 2. Сглобки............................... 7
L 3 Разположение на допусковите полета........ 11
I. 4.. Задачи...............................13

ГлаваII. Гладки цилиндрични съединения ................ 15
II. 1. Основни положения. Стандартизация в областта на взаимозаменяемостта. . 15
II. 2. Комбинирани сглобки........  19
II. 3. Означаване на допуските и сглобките върху чертежите......... 21
II. 4. Допуски на свободните размери................... 22
II. 5. Допуски и сглобки в системата ИСО................  23
II. 6. Избор на сглобки.................... 25
II. 7. Задачи............................... 27

Глава III. Точност по геометричните параметри надетайлите....... 38
III. 1. Отклонения от правилната геометрична форма. Определения и термини . . 38
III. 2. Количествена оценка на отклоненията от правилния кръгов цилиндър . . 46
III. 3. Количествена оценка на отклоненията от правилната геометрична форма на равнина...........   48
III. 4. Отклонения от успоредност и перпендикулярност.Определения и терминология 49
III. 5. Количествена оценка на отклоненията от успоредност и перпендикулярност 49
III. 6. Отклонения от съосност, симетричност и пресичане на осите. Определения и терминология ...................  54
III. 7. Количествена оценка на отклоненията от съосност, симетричност и пресичане на осите............................. 58
III. 8. Грапавост на повърхнините................. 60
III. 9. Задачи............. 63

Глава IV. Търкалящи лагери. Допуски и сглобки.......79
IV. 1. Дописки и сглобки на търкалящи лагери........80
IV. 2. Примери............................... 83
IV. 3. Задачи.....    . 86

Глава V. Шпонкови съединения. Допуски и сглобки............ 90
V. 1. Допуски и сглобки на призматичните шпонкови съединения.......  91
V. 2. Примери............................... 94
V. 3. Задачи...........................97

Глава VI. Зъбни (шлицови) съединения. Допуски и сглобки.  ......100
VI, 1. Допуски и сглобки на правостенните шлицови съединения.......  100
VI. 2. Примери...............................104
VI. 3. Задачи..............................107

Глава VII. Размерни вериги......................  111
VII. 1. Основни понятия и определения. Класификация.............111
VII. 2. Основно уравнение на линейните размерни вериги............118
VII. 3. Методи за решаване на линейни размерни вериги...........119
VII 4. Метод „Максимум-минимум“ за пресмятане на линейните размерни вериги.
Примери...................................119
VII. 5. Задачи................................134
Приложения........................139
Литература.................................169

о1.б.з.Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.