Институционализираното гражданско участие на родителите в управлението на детска градина

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-2-2018
  •  236

Автор:Цеца Георгиева
Издателство:СофтПрес
Страници:100
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN:9546854018 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Институционализираното гражданско участие на родителите в управлението на детската градина: За образователните мениджъри и за родители. Цеца Георгиева

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Настоящето издание, без претенции за изчерпване на темата, е полезно за образователни мениджъри и лидери - директори, учители; родители, управленски фактори в системата на образованието и за всички, които се стремят към гражданското общество в нашата страна.

Представеният в книгата мениджмънт вдъхва увереност у тези, които желаят промяна и прогрес в образователното дело.

Изложеният опит и резултатите от него са нещо напълно реално и са въпрос на човешки и професионален дълг, на гражданско и родителско съзнание и отговорност, предприемчивост, управленска компетентност и загриженост.

Авторката се позовава и на опита, изложен в научни изследвания от областта на модерния образователен мениджмънт, както и на националните образователни традиции и чуждестранната практика.

Институционализираното гражданско-родителско участие в управлението на детската градина чрез сдружението "Родителски алианс "Благополучие в детската градина", като нов продукт доказва своята ефективност като добра мениджърска практика, която се определя от конкретни характеристики:

• Юридическа обоснованост и законова регламентираност;
• новост, оригиналност по отношение на известните досега подобни продукти;
• практическа полезност;
• конструираност:
• внедримост и възможност за мулпипиикаиия и устойчивост в развитието на добрата практика.
Цеца Георгиева е директор на ОДЗ № 2 „ЗВЪНЧЕ" р-н „ТРИАДИЦА" - София, с 30-годишен педагогически и управленски стаж като детска учителка и като директор.
Магистър е по „Предучилищна педагогика" - CV „СВ. Климент Охридски".

Магистър е по „Образователен мениджмънт" от „INTERAULA" при СУ „Св. Климент Oxpuqcku" -

2005 г.
Удостоена е с Първа професионално-квалификационна степен от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите - София, 2001 г.

Автор е на книгата „Водиш бъдещето за ръка“- 2003 г. и на редица публикации, свързани с най-модерните аспекти на съвременното предучилищно възпитание.
Има научно-педагогически изследвания и разработки в областта на управлението на образованието.

За изключително професионално описан педагогически опит от редколегията на сп. „Предучилищно възпитание" е получила специална награда и грамота 2002 г.

9789546854018

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Посвещение.......................................................................................................5

Към читателя.....................................................................................................7

Третият сектор и нашето място в него..........................................................11

Исторически корени на връзките с обществеността на българското образование....13

Чуждестранната практика..............................................................................23

Другите преди нас...........................................................................................27

Ролята на семейството за възпитанието на детето....................................29

Детската градина - основен фактор за възпитанието на детето...............31

Въпросът за гражданско-родителското съучастие......................................35

Демократичните процеси и иновацията „Родителски алианс „Благополучие в детската градина“....39

Из Устава на „Родителски алианс „Благополучие в детската градина“ 45

Мисията на Сдружението...............................................................................49

Мисията на детското заведение ОДЗ №2 „Звънче“.....................................55

Набиране на средства и обогатяване на материалната база....................61

Основания за дарителство............................................................................65

Взаимодействието на родителите и учителите за развитието на интересите и дарбите на детето.......69

Накратко за основните резултати.................................................................73

Заключение.....................................................................................................75

Послеслов........................................................................................................77

Из Приветствието, произнесено от Цеца Георгиева - студентка в INTERAULA - СУ „Св. Климент Охридски“, на Международната научно-практическа конференция „Развитие на образованието чрез трансформация и професионализация на управлението“-2004г., София.................................................................................. 79

Документи и материали свързани с дейността на Сдружението „Родителски алианс „Благополучие в детската градина“............................83

Литература....................................................................................................102

Нечетена книга.
Категория › За родители

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.