Справочник по химия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-2-2018
  •  293

Автор:В. Дякович, А. Добрев, В. Никифоров
Издателство:Техника
Страници:384
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Справочник по химия. Владимир Дякович, Александър Добрев, Валентин Никифоров

ПРЕДГОВОР
Направените съществени корекции в учебния план по химия за задължителното, свободно избираемото и факултативното обучение по химия в новото ЕСПУ разшириха обема на изучавания материал и повишиха изискванията за самостоятелна работа на учениците.

Справочникът по химия е предназначен за учениците от ЕСПУ и съдържа фактическа информация, която е необходима за усвояване и разбиране на изучавания материал, но която не е необходимо да се помни. Задача на справочника е да допринесе за издигане на равнището на обучението по химия, за рационализиране на учебния труд на ученика, за повишаване на неговата химическа култура и за създаване и затвърдяване на умението да се работи със справочници.

Едно от най-големите затруднения, с които авторите се срещнаха при написване на справочника, бе въпросът за номенклатурата на химичните съединения. Тъй като до момента у нас няма утвърден нормативен документ по този въпрос, в учебниците по химия все още се използуват редица извънсистемни наименования. Поради тази причина в справочника са допуснати някои отклонения от номенклатурата на IUPAC, а в редица други случаи наред със системните наименования са използувани и извънсистемни.

Справочникът е написан от авторски колектив от преподаватели в Химическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ в състав: к. х. н. Владимир Александров Дякович, к.х.н.Александър Антонов Добрев и к. п. н. Валентин Димитров Никифоров.

София, 31.1.1985 г.

-----------

Справочникът съдържа обширна фактическа информация по обща, неорганична и органична химия, която е необходима та усвояване и разбиране на изучавания материал по химия в средните училища.

Справочникът по химия е предназначен за учениците от ЕСПУ и преподавателите по химия в средните училища.
54.03
Владимир Александров Дякович, Александър Антонов Добрев, Валентин Димитров Никифоров

СПРАВОЧНИК ПО ХИМИЯ

Рецензенти: Проф. Добри Лазаров,

Проф. Христо Иванов, Лена Недялкова Редактор Маргарита Радева Художник на корицата Веселин Цанов Художник иа илюстрациите Веселин Цаков Художник-редактор Добрина Мишева Технически редактор Емилия Георгиева К оректор Савка Кръстева Калиграф Йорданка Тодорова, Ирина Илиева

9532575531 Код: 01 2352-14-й7

Българска. Издание, първо. Дадена за набор на 20-Х.1986 г. Подписана за печат на 20X11.1986 г. Излязла от печат на 20. 1. 1987 г. Формат 60X90/16. Печ. коли 24. Изд. коли 24. УИК 28,44. Тираж 8800+102. Поръчка №2239. Цена 3,82 лв,

Държавно издателство ,Народна просвета'—София Държавна печатница шВасил Александров'—ВРТ^а
Чг) Владимир Александров Дякович Александър Антонов Добрев Валентин Димитров Никифоров, 1987 г.

с/о Jusautor, Sofia

Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.