Как се създава екип

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-2-2018
  •  118

Автор:Робърт Мадъкс
Издателство:Инсико
Страници:191
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Как се създава екип: Какво ви трябва, за да бъдете лидер. Робърт Мадъкс

Серия: "Ефекстивен мениджмънт".

Робърт Мадъкс, КАК СЕ СЪЗДАВА ЕКИП
Създаването на добър, ефективен и продуктивен екип е истинско предизвикателство. Хората, които работят добре като екип, се нуждаят от мотивация за постигането на общите цели, както и от подкрепа и поощрение, необходими за това.

Тази книга показва как положителното отношение към работата може да подобри производителността и да трансформира всяка група в сплотен и преуспяващ екип. Когато мениджърът поставя реалистични цели, подчинените му имат по-добра мотивация и постигат повече. Авторът набляга на същественото значение на добрата комуникация, която се оказва особено важна при решаването на различни проблеми.

Книгата предлага системен, но неформален подход към лидерството. Схемите и въпросниците могат да се използват както за самообучение, така и за групови занимания, което прави тази интересна и стегната книга идеално четиво за претрупаните с работа мениджъри.
Copyright © Crisp Publications Inc.
© ФИРМА «ИНСИКО»,
Обща редакция и встъпителна студия — © С. Касабова и Д. Касабова Оревод © А. Кошова

СЪДЪРЖАНИЕ

Благодарност 7
УСВОЯВАНЕ НА НОВА ЕФЕКТИВНА ТЕХНИКА НА РЪКОВОДСТВО (Встъпителна студия) 9
Предговор 13
1. КОИ ЦЕЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ 15
2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ГРУПИ И ЕКИПИ 16
3. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МЕНИДЖЪРИ НА ГРУПИ И ЛИДЕРИ НА ЕКИПИ 19
4. КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕКИПИ СА ПРИЛОЖИМИ ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ 23
5. КАКВО ЩЕ ПОСТИГНА, КАТО СЪЗДАМ ЕКИП., 25
6. ОТНОШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛ, КОЙТО Е ЕФЕКТИВЕН В СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКИПИ 28
7. МОЖЕ ЛИ ТОЗИ РЪКОВОДИТЕЛ ДА БЪДЕ СПАСЕН 31
8. ПЛАНИРАЙТЕ ЕФЕКТИВНО 33
9. УСЪВЪРШЕНСТВАЙТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СИ СПОСОБНОСТИ 35
10. СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВИРАЩ^ КЛИМАТ 38
11. УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ, ГАРАНТИРАЩА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 40
12. КОЙ РЪКОВОДИТЕЛ БИХТЕ ПРЕДПОЧЕЛИ 42
13. ИЗБЕРЕТЕ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ 44
14. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПОЛЗАТА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ 47
15. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ И АНГАЖИРАНЕ.НА УСИЛИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 49
16. СЪЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ; ЗА ВСЕОТДАЙНОСТ 51
17. ВКЛЮЧЕТЕ ЕКИПА В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И СТАНДАРТИТЕ 53
18. НАУЧЕТЕ ПОДЧИНЕНИТЕ СИ ДА РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ 56
19. УСЛОВИЯ, КОИТО ПОДПОМАГАТ ЕКИПИТЕ В ЕФЕКТИВНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 58
20. НЕДОВОЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 60
21. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО КАТО ИЗТОЧНИК НА СИЛА 62
22. СТИМУЛИРАЙТЕ ОТКРИТАТА КОМУНИКАЦИЯ 64
23. ПРЕЦЕНЕТЕ КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИ СПОСОБНОСТИ 67
24. ОПИТАЙТЕ СЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ КОНФЛИКТА 69
25. РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 74
26. СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА ДОВЕРИЕ В ЕКИПИТЕ 76
27. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОХВАЛИТЕ РАЗУМНО 78
28. АКЦЕНТИРАЙТЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО 80
29. ПРЕГЛЕД НА ПРОЧЕТЕНОТО 82
30. ДЕСЕТ НЕПРОСТИМИ ГРЕШКИ 85
31. НАПРАВЕТЕ СИ ЛИЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 87
32. ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ 89

-------
Благодарност
Искаме да благодарим на British Council и на спонсора British Aerospace Commercial Aircraft за организираната пътуваща изложба по мениджмънт през 199! година, която ни помогна да се запознаем с най-актуалните и интересни книги в областта на мениджъмънта, излезли пред последните години в Америка и Англия Благодарим и на Malcolm Peel и Bob Norton от British Institute of Management за подходящата селекция на книгите в организираната пътуваща изложба.
Благодарим на фондаиия «Владислав Понецки» от Калифорния и на нейния представител в България Димитрина Кондева за оказаното ни съдействие.
Ние сме дълбоко убедени, че подбраната от пътуващата изложба книга на Р. Мадъкс «Как се създава екип» ще бъде от голяма полза за прохождащия български бизнес, а това ще удовлетвори всички, които допринесоха тя да стигне до читателите.


Категория › Мениджмънт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.