Error Analysis Bulgarian Learners of English

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-2-2018
  •  81

Автор:Колектив
Издателство:Narodna Prosveta
Страници:288
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Error Analysis Bulgarian Learners of English / Анализ на грешките на българи, изучаващи английски език

Много добре запазена книга.

Авторски колектив ® - Андрей Йорданов Данчев, Бистра Петрова Алексиева, Паулина Йосифова Бенатова, Ирина Й01х)анова Буковска, Лиляна Александрова Грозданова, Таня Тихомирова Кметова, Мария Костадинова Ненкова-Георгиева, Ирина Маринова Узунова, Елка Борисова Тодева, Елисавета Русчева Тончева, Христо Страшимиров Грънчаров, Лидия Петрова Дачкова, Мария Стоянова Бояджиева-Миленова, Таня Ангелова Кутева, Марта Горанова Московска

АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ НА БЪЛГАРИ ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Рецензенти доц. Майя Пенчева Редактор КрасимираАбаджиева Художник на корицата Симеон Младенов Художник-редактор Емил Лесидренски Технически редактор Емилия Георгиева Коректор Петя Гичева
Код: 01/9535146331/5014 — 29-88
Български. Издание I. Дадена за набор на 8.XII.1987 г. Подписана за печат на 21.VII. 1988 г. Излязла от печат на 15.VIII. 1988 г. Формат 60x84/16. Печ. коли 14,50. Изд. коли 13,53. УИК 17,99. Тираж 12 300 + 104. Поръчка № 2728.
Дьржанно издателство .Дародна просвета" - София Държавна печатница, Деорги Димитров” - София

TABLE OF CONTENTS

Andrei Danchev — 
Preface .............5

Bistra Alexieva — 
Is Presentational ‘There’ the Best Option? .......9

Paulina Benatova — 
Error Analysis of Prepositions in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English  28

Irina Boukovska — 
On Some Errors in the Use of Also and Too ..........44

Lily ana Grozdanova —
Towards a Comprehensive Study of English in the Field of Negation ...52

Tanya Kmetova —
Bulgarian Learners’ Errors Involving the Sequence of Tenses ............ 61

Maria Georgieva (Nenkova) —
The English Modal Verbs in the Interlanguage of Bulgarian Learners ..........75

Irina Ouzounova —
On Passives in the Bulgarian English Interlanguage .............93

Lika Todeva —
Bulgarian Learners’ Problems with an ‘Unproblematical’ English Constructions (A Study of ftrors with Infinitive Constructions) ................113

Elisaveta Toncheva —
Errors in the Use of Articles in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English .........127

Christo Grancharov —
On Some Advanced Level Errors in Bulgarian-English Translations of Graduating Students..........140

Lydia Dachkova-Stoyanova —
Some Aspects of the Speech Production in Suggestopedic Foreign Language Teaching .....147

Andrei Danchev —
Segmental Phonology of the Bulgarian English Interlanguage(s) ..........................................156

Maria Boyadzhieva-Milenova —
Some Lexical Errors in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English .......................176

Tanya Kouteva —
Phraseological Errors in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English ...................189

Marta Moskovska —
Some Lexical Aspects of the Bulgarian English Interlanguage — International Words ......204

***
Edited by Andrei Danchev
Въз основа на научно обоснован подбор в сборника са събрани, систематизирани и обработени някои типични видове грешки, които правят българите, изучаващи английски език. Анализът на грешките дава представа кои елементи и структури в английския език се усвояват по-лесно, и кои по-трудно. 

Изследванията от този род, хвърлящи светлина върху характерните особености при усвояването на английския език от страна на българи, представляват интерес както от теоретична, така и от практическа гледна точка. Теоретичните аспекти разкриват разнообразни механизми на езикоусвояване, а практическите аспекти се отнасят до такива важни моменти като постигането на оптимален подбор и подреждане на учебния материал. 
Установено е, че учебните материали, които са съобразени със затрудненията и грешките на съответните учащи се, обикновено се оказват по-ефективни. Изложението е на научно-популярен стил и е достъпно за широк кръг читатели: преподаватели и учители, студенти и ученици от горните класове на средното училище, курсисти в интензивните и обикновените школи.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.