Маркетинг. Кратко, точно, ясно

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-2-2018
  •  93

Автор:Светозар Кръстев
Издателство:Сиела
Страници:154
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN:9546497541 Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Маркетинг. Кратко, точно, ясно / Принципи за успешен бизнес. Светозар Кръстев, с посвещение от автора.

Маркетинг е система от функции на управление, чрез която се организира и направлява съвкупността от дейности, свързани с оценяването на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на определена стока или услуга, а също и с придвижването на тази стока или услуга към купувача или крайния потребител, за да се постигне определена печалба или някаква друга цел на фирмата.

Определение на английския Институт по маркетинг от 1965 г., прието от междудържавната Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Ако една фигура е преместена неправилно, цялата игра е загубена.
Китайска поговорка

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Същност на маркетинга.......................................................9
2. Развитие на теорията и практиката на маркетинга 13

Видове маркетинг..............................................................16
3. Външни пазарни фактори..................................................19
4. Вътрешни пазарни фактори...............................................25
5. Маркетингова информационна система..........................29
Структура и подсистеми на МИС.....................................31
6. Маркетингово проучване..................................................35
Основни принципи на маркетинг проучването...............36
Източници на информация...............................................39
Десет правила за ефективно маркетингово проучване... 43
7. Маркетингова стратегия на фирмата................................47

Видове стратегии...............................................................50
8. Планиране и програмиране на маркетинга......................57
9. Производствена политика..................................................63
10. Иновационна политика.....................................................69
Основни етапи на обновителния процес........................72
Осигуряване на правна защита на новостите.................75

11. Ценова политика..............:................................................79
Процедура за информационно осигуряване на пазарното ценообразуване.....83
12. Комуникационна политика..............................................85
13. Сервизна политика............................................................95
14. Пласментна политика.....................................................101
15. Инвестиционна политика...............................................109
16. Социална политика.........................................................115
17. Маркетинг на услугите...................................................121
18. Маркетинг при износна дейност....................................127

Ситуационен анализ на външните пазари....................128
19. Маркетинг в международния туризъм..........................133
20. Организация, управление и контрол на маркетинга 139
21. Дванайсет стъпала към върха на бизнеса......................147
Кратък терминологичен речник...................................149

***
Уважаеми читателю!

Вие вече разполагате с помагало, което ще ви ориентира и помогне уверено да навлезете в средния бизнес и успешно да осъществите намеренията си за предприемане самостоятелно на стопанска дейност.

Свободната пазарна икономика ви предоставя съответни възможности и условия. Тя е изградена и се развива на базата на т.нар. пазарна култура, т.е. на конкретни пазарни знания, пазарно мислене, пазарно поведение и пазарни умения. Такава култура е безусловно необходима при предприемането на всяка пазарна изява, защото вашата фирма ще може да съществува и просперира в зависимост от отношението на пазарните фактори (потребители, посредници, конкуренти и контролни органи) към нея.

Постарах се на базата на многогодишния си труд за науката и практиката да ви представя много кратко, разбираемо и приложимо теорията и техниката на концепцията маркетинг.

Имал съм предвид стремежа ви да постигате максимум резултати за кратък период от време и с минимум средства. Това е възможно само ако се спазват определени принципни изисквания, наложени от примера на преуспели фирми, много от които вече са водещи в своите отрасли.

За по-задълбочено навлизане в интересуващата ви конкретна проблематика в края на всеки раздел съм посочил специализирани издания...

Категория › Книги с автограф

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.