Поетика. Типология на културата

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  12-2-2018
  •  289

ПРОДАДЕНА

Автор:Юрий Лотман
Издателство:Народна култура
Страници:535
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Лошо
Поетика. Типология на културата. Юрий Лотман. Библиотека "Размисли".

Забележка: Здраво книжно тяло, липсват 13 страници от 274 до 287 включително (печатарска грешка), всичко останало е наред, незначително закъсана обложка.

СЪДЪРЖАН Е
ЮРИЙ ЛОТМАН И СЪВРЕМЕННАТА СЕМИОТИЧНА ЕПОПЕЯ / 5
Проф. Ивайло Знеполски ОТ ПРЕВОДАЧА /82

РУСКА ПОЕЗИЯ И ПОЕТИКА
УВОД КЪМ ЧАСТ ПЪРВА НА „АНАЛИЗ НА ПОЕТИЧЕСКИЯ ТЕКСТ“ / 85
УВОДНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ЧАСТ ВТОРА НА „АНАЛИЗ НА ПОЕТИЧЕСКИЯ ТЕКСТ“ / 95
А. С. ПУШКИН. „КЪМ Ф. Н. ГЛИНКА“ / 100
А. С. ПУШКИН. „В ЗДРАЧА ВИИ ЗАРЯ...“ / 118
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. „ПРОСТИХМЕ СЕ, НО С ТВОЙ ПОРТРЕТ...“ / 130
Ф. И. ТЮТЧЕВ „ДВА ГЛАСА“ / 144
A. А. БЛОК. „НА АНА АХМАТОВА“ / 152
М. И. ЦВЕТАЕВА. „НАПРАЗНО ТЪРСЕЩИ ОЧИ...“ / 166 
СТИХОТВОРЕНИЯТА НА РАННИЯ ПАСТЕРНАК И НЯКОИ ВЪПРОСИ НА СТУКТУРНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕКСТА / 183
B. В. МАЯКОВСКИ. „СХЕМА НА СМЕХА“ / 223

РУСКА КУЛТУРА И КУЛТУРНА ТИПОЛОГИЯ ЗА СЕМИОТИЧНИЯ МЕХАНИЗЪМ НА КУЛТУРАТА
(в съавторство с Б. Успенски) / 235
КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ТИПОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА / 262 
ПРОБЛЕМЪТ „ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРА“ КАТО НЕЙНА ТИПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА / 273

ЗА ПОНЯТИЕТО ГЕОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО В РУСКИТЕ
СРЕДНОВЕКОВНИ ТЕКСТОВЕ / 285
ЗА ОПОЗИЦИЯТА „ЧЕСТ“ — „СЛАВА“ В СВЕТСКИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ КИЕВСКИЯ ПЕРИОД / 295
ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПОНЯТИЯТА „СЛАВА“ И „ЧЕСТ“ В ТЕКСТОВЕТЕ ОТ КИЕВСКИЯ ПЕРИОД / 312 ЗА МОДЕЛИРАЩОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОНЯТИЯТА „КРАЙ“ И „НАЧАЛО“ В ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ / 321 ЗА СЕМИОТИКАТА НА ПОНЯТИЯТА „СРАМ“ И „СТРАХ“ В МЕХАНИЗМА НА КУЛТУРАТА / 326 ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПОЕТИЧНАТА ЛЕКСИКА НА РУСКИЯ РОМАНТИЗЪМ И ЦЪРКОВНОСДАВЯНСКАТА ТРАДИЦИЯ / 330
КАНОНИЧНОТО ИЗКУСТВО КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ПАРАДОКС / 333
ОЧЕРК ЗА ДВОРЯНСКИЯ БИТ ОТ ОНЕГИНОВО ВРЕМЕ / 341 
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЗНАКА И ЗНАКОВАТА СИСТЕМА И ТИПОЛОГИЯТА НА РУСКАТА КУЛТУРА ОТ XI—XIX В. / 412 
ПОЕТИКАТА НА БИТОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В РУСКАТА КУЛТУРА НА XVIII ВЕК / 437
„ИЗГОЯТ“ И „ИЗГОЙИИЧЕСТВОТО“ КАТО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ в РУСКАТА КУЛТУРА ПРЕДИМНО ОТ ДОПЕТРОВО ВРЕМЕ („СВОЕТО“ И „ЧУЖДОТО“ В ИСТОРИЯТА НА РУСКАТА КУЛТУРА (в съавторство с Б. Ус-пенски) / 468
ТЕАТЪРЪТ И ТЕАТРАЛНОСТТА В КУЛТУРАТА ОТ НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК / 483
ЛИТЕРАТУРА И МИТОЛОГИЯ (в съавторство със 3. Г. Мищ / 510

Юрий Лотман / ПОЕТИКА. ТИПОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА
Рецензент Михаил Неделчев Съставител Ивайло Знеполски Руска. Първо издание
Литературна група — ХЛ. 04/9536342611/5070-15-90 Редактор Иван Тотоманов Художник Стефан Десподов Художник-редактор Николай Пекарев Технически редактор Олга Стоянова Коректор Ница Михайлова
Дадена за набор ноември 1989 г.
Подписана за печат април 1990 г.
Излязла от печат април 1990 г. Формат 84X108/32 
Печатни коли 33,50. Издателски коли 28,14. УИК 32,54 Цена 3,93 лв.
ДИ „Народиа култура“ — София, ул. „Гаврил Генов“ 4
.ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна

*** Текст от обложката на книгата:
Литературата като текст, а текстът — като информация, различна за възприемащите я в различно време, като историко-културна матрица, определяща и поведението на самия текст в дадено общество, и поведението на обществото спрямо него — това е само един от аспектите в научната работа на Юрий Михайлович Лотман (роден 1922 г.), литературовед, семиолог и културолог от световна величина. В многобройните му трудове, сред които най-известни са „Анализ на поетическия текст“, „Структура на художествения текст“, „Романът на А. С. Пушкин „Евгений Онегин“ и др., се разработват огромен кръг проблеми от старата, средновековната и днешната руска и световна култура. Прилагането на метода на структурния анализ позволява на читателя да види поетичните произведения на класиците в нова светлина, да вникне в неосъзнавани дори от поетите равнища на творческия акт. Предложеният сборник за пръв път въвежда в българската култура едно дълго премълчавано и вече не дотолкова ново явление, плодотворно и днес с разкрепосте-ното си отношение към литературната наука.

***
Елитна, но не елитарна, тази библиотека на издателство „Народна култура“ се роди през 1974 г., за да поднесе на българския читател прозренията на велики писатели за литературния труд, мисията на' твореца, тайните на художественото майсторство. Десет години по-късно фрагментите, откъсите от дневници и писма отстъпиха пред сборниците с есеистика, монографиите, по-задълбочените литературоведски и кул-турфилософски изследвания, подчинени на друга издателска концепция: да дават достъп до дълбоките основи на ху-манитарната култура. Вярно на тази тенденция към обновяване и обогатяване, продиктувана от развитието на нашата национална култура и световния литературен процес, след книгите на Е. Евтушенко, 0. Елитис, С. Зали-гин, Ч. Сноу, И. Андрич, М. Яструн,

X. Брох, М. Юрсенар, Д. Лукач, П. Валери, Г. Башлар, Ф. Г. Лорка и др. издателство „Народна култура“ прави още една стъпка напред. Чрез библиотека „Размисли“ ние ще се стремим да създаваме нови културни потребности, да представяме най-доброто и значителното в съвременната литературна мисъл — образците, които я издигат до поезия на анализа, до завладяващ синтез на познание и художествено слово.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.