Чудният свят на растенията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-2-2018
  •  139

Автор:Г. А. Денисова
Издателство:Земиздат
Страници:176
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Чудният свят на растенията. Г. А. Денисова

СЪДЪРЖАНИЕ
Аромат и багри на цветовете 7
Начало на новия живот 18
Разселване на новия живот 31
Растения и мравки 43
Растения-паразити 50
Растения-хищници 63
Зелените храбреци 73
Легенди за растенията 81
Растенията и огънят 88
Невидимите приятели 94
Разноцветен сняг 104
Раждането на слънчевия камък 109
Зелените геолози 117
Разбират ли растенията музиката 124
Лява и дясна страна в света на растенията 130 
Растенията в космоса 137
Силата на слабите 143
За тези, които обичат ботаниката 150
Списък на растенията, споменати в книгата 151

Тази книга запознава читателите с по-важните моменти и етапи в развитието на растенията. Разгледани са и някои по-специфични явления във флората на наша-та планета, като образуването на кехлибара, възможността чрез изследване на растителния свят в даден район да се съди за рудните находища в него, как ще се отглеждат растения в условията на космически полет, и т.н.

Книгата е написана живо и увлекателно, стилът е лек и игрив. Авторката непосредствено общува с читателите - съветва ги как да се възползуват от качествата на едно или друго растение, подтиква ги към наблюдения сред живата природа, внушава им любов и грижовно отношение дори към най-нищожното стръкче зеленина.

Книгата е адресирана до децата, но е интересно и полезно четиво за млади и стари. Чрез нея читателят ще научи имената и особеностите на много непознати за него растения и неусетно ще обогати своята обща култура.
Г.А.Денисова УДИВИТЕЛЬНМЙ МИР РАСТЕНИЯ
Москва. ..Просвещение“. 1973

--
ПРИЯТЕЛИ!
Моля Ви проочетете тази малка книжка. Сигурно Всеки от Вас иде намери неидо занимателно за себе си. Аз се опитах да покажа. че В жиВота на най-обикнобените растения, покрай които минаВаме. без да се Вележдаме. има мноео интересни и дори заеадъчни неида.

Ние знаем мноео малко за растенията, които съпроВождат нашия жиВот - за дърВетата. които ни даВат сянка, за храстите. от които събираме плодоВе. за треВата, по която ходим. Иска ми се след прочитането на моята книжка Вие по Време на разходка или екскурзия по-Внииателно да разглеждате познатите Ви дърВета и треВи. като се стремите да разберете наблюдаВаните яВления. да почуВстВуВате себе си частица от заобикалящата Ви природа и по-еолеми братя на Всички съ-щестВа. които жиВеят заедно с Вас.

Разбира се. В такаВа малка книжка не е Възможно жиВотът на растенията да се отрази от Всички страни. Природата! която реВниВо крие от чоВека сВоите мънички и еолеми тайни, е така мноеообразна и необхВатна. че е неВъзможно да бъде разбрана докрай. През Всички Времена тя е била и Винаеи иде бъде източник на Все ноВи и ноВи учудВадци открития.

Вероятно много от Вас няма да изберат ботаниката за своя професия. Но каквито и да станете през Вашия бъдещ жиВот. Всички Вие без изключение трябва да обичате природата и да я пазите грижливо...

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.