Материя и информация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-2-2018
  •  88

Автор:Митрю Янков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:273
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Материя и информация. Митрю Янков

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ......5

Първа глава
ИНФОРМАЦИЯТА В КОНФРОНТАЦИЯТА НА МЕХАНИСТИЧ-НИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ И ИДЕАЛИЗМА ........... 11
Новата „вълна“ на механистическия материализъм в кибернетиката . 11
Между материализма и позитивизма............... 20
Особености на „кибернетическа криза “.„Настъплението “на идеализма 30
„Информацията не е нито материя, нито енергия“. За или против материализма! ..................40
Информацията в „подкрепа“ на „компромиса“ между материализма и идеализма...............  54

Втора глава
ИНФОРМАЦИЯТА В НЕОТОМИСТКАТА КРИТИКА СРЕЩУ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ ............ 69
„Кибернетическо доказателство“ на битието на бога....... 69
Информацията — всеобщо или частно свойство?......... 81
Материална или идеална информация?.............. 88
Елементарно отражение и информация в кибернетичната машина . . . 104
„Обективно-реална“, обективна или идеална информация в човешкото съзнание?.......115

Трета глава
ИНФОРМАЦИЯТА — „ТРЕТА КОМПОНЕНТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА“ ........................ 130
„Тризначната метафизика“. Изходна схема............. 132
„Протометафизическото начало X“. Опит за „синтез“ на диалектическия материализъм и диалектическия идеализъм........ 142
Информацията между „чисто“ субективното и „чисто“ обективното . . 154
Информацията и обективният дух на Хегел............ 160
Четвърта глава

ИНФОРМАЦИЯТА И НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ЛЕНИНОВОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УЧЕНИЕ ЗА МАТЕРИЯТА........ 166
Монизъм или плурализъм .................... 166
Информацията и първичността на материята........... 178
Материята — субстанция или „сетивно дадена обективна реалност“? 191 
Някои други специфични черти на Лениновото определение на материята и информацията .. 206

Пета глава
МАТЕРИЯ, ОТРАЖЕНИЕ, ИНФОРМАИЯ .......... 220
Информация, вещество и енергия.............. 221
Информация и отражение ................... 227
Материална и. идеална информация ...... 238
Информация и съзнание ............   249

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................... 268

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА .................. 264

Здраво книжно тяло, използвана книга, на места е подчертавано, има и подписи.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.