Практическо ръководство по лозарство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-2-2018
  •  89

ПРОДАДЕНА

Автор:Митко Ников
Издателство:Христо Г. Данов
Страници:178
Корици:Меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Практическо ръководство по лозарство. Митко Ников

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР.....................

История и състояние на лозарството в света и у нас

Произход на лозовата култура .................. 7

Развитие на лозарството у нас .................9

Кратки сведения за лозарството в света......... 10

Състояние и значение на лозарството за нашата страна.......1,4

Органография на лозовото растение..................15

Обща характеристика на културната лоза .............15

Коренова система......................16

Многогодишни части и плодни звена...............18

Пръчки .............................21

Пъпки ...........  21

Лист ..............................2(i

Съцветие и цвят .........................28

Цъфтеж и оплождане......   ;ц

Грозд, зърно и семка .......................52

Растеж, прошарване и узряване на гроздето............34

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата ......34

Изисквания на лозовото растение към топлината.........36

Изисквания на лозовото растение към светлината........-. . 39

Изисквания на лозовото растение към влагата.......  40

Влияние на географските фактори..................41

Влияние на почвата........................42

Почви, подходящи за отглеждане на винено и десертно грозде . . . 41

Засаждане на ново лозе.....  45

Избор на място..........................45

Избор на мястото на лозите в дворовете ... . 40

Мелиоративни работи преди засаждането на лозите....... 47

Терасиране на наклонени места .................. 48

Риголване на мястото за лозе....................50

Разстояния и форми на засаждане.................51

Маркиране на място и подреждане на сортовете............53

Качества, на които трябва да отговаря лозовият посадъчен материал 55

Подготовка на лозите за засаждане............  58

Начини на засаждане........................58

Грижи за лозите през първите години след засаждането ......62

Попълване на празни места в лозята............63

Присаждане на място върху вкоренени подложки ...65

Сортове за производство на винено и десертно грозде.....  68

Сортове за производство на ранно десертно грозде.........69

Сортове за средно ранно десертно гроздопроизводство........71

Сортове за к*-сно десертно гроздопроизводство ...........71

Безееменни сортове........................72

Сортове за производство на бели вина................73

Сортове за производство на червени вина .............75

Директни сортове.........................77

Избор на подходящи сортове за лозето в личното стопанство.....77

Избор на подложки за културните сортове лози..........80

Формировки и системи на резитба при лозата  .....  82

Необходимост от резитба на лозата ................82

Биологични основи на резитбата.............  83

Формировки и системи резитби при лозата.............86

Чашовидна формировка...............  86

Формировка Гюйо  ........    90

Кордон Роая...........................95

Полувисок двустранен кордон................... . 98

Реконструкция на приземно формирани лози за стъблено отглеждане 100

Двуетажен кордон .........     101

КордоТ) Томри ......................  103

Високостъблено широкоредово лозарство .............104

Формировка видоизменен Мозер..................105

Формировка Омбрела.....................  . . 106

Формировка Силвоз. ..........  109

Формировка веранда .......................109

Формировка пергола Тендоне...........  110

Асмовидни фпгмировки ......................Ill

Избор па формировка за лозите, отглеждани в дворовете . . . . .114

Време и техника на резитбата.  .................115

Резитба на зелено....................  .... 116

Изкуствено опрашване при лозата..............  122

Подпиране и привързване на лозите................123

Обработка на почвата, торене и нагтояЕане на лозята........127

Обработка на почвата.......................127

Използване на хербициди в лозята ................130

Торене на лозята..........................131

Напояване на лозята .  ........      133

Повреди, болести и неприятели по лозата...............136

Повреда по лозата от неблагоприятни условия на външната среда . . 136

Изресяване при лозата и мерки за борба с него ..........139

Жълтеене на лозите, причинено от физиологични хлороза......140

Мана по лозата..........................140

Оидиум по лозата.........................144

Сиво гниене по гроздето......................146

Бактериален рак по лозата ....................147

Вирусни болести по лозата......................148

Лозова филоксера..........  149

Шарен гроздов молец........................151

Лозов акар.........................152

Лозова краста .............    153

Прибиране и оползотворяване на гроздето...............IE4

Хранителни и диетично-лечебни свойства на гроздето........154

Беритба и съхраняване на десертно грозде ............155

Приготвяне на гроздов сок......................158

Приготвяне на петмез, рачел и грозденица.............160

Беритба на винените сортове.....................161

Подготовка и поддържане на винарските съдове...........162

.Мачкане и ронкане на гроздето....................163

Подобряване състава на мъстта....................164

Алкохолна ферментация......................165

Използване на серен двуокис и квас от селекционирани дрожди във винарството........166

Приготвяне на бели трапезни вина ................167

Приготвяне на червени трапезни вина...............168

Грижа за младите вина...................  169

Подготовка и бутилиране на виното................171

Предпазване на виното от заболяване. .  ..........  172

Съхраняване и използване на джибрите.............  173

Производство на оцет при домашни условия............175






Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.