Математика за 10. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-2-2018
  •  119

Автор:Запрян Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгиев
Издателство:Просвета
Страници:216
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Математика за 10. клас: Задължителна подготовка. Запрян Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Квадратна функция
1. Реални числа — рационални и ирационални числа (преговор с допълнение) / 5
2. Релации и операции, свързани с множеството на реалните числа / 10
3. Изобразяване на реалните числа върху числовата ос / 13 
4-5. Функция. Линейна функция (преговор) / 15
6. Квадратна функция. Графика на квадратната функция у = ах2 / 22 
7-8. Графика на квадратната функция у - ах2 + Ьх + с, а ф 0 / 27
9. Най-малка и най-голяма стойност на квадратната функция / 35 
10-11. Общи задачи /38
Какво да запомним / 40 
Тема за самоконтрол / 42 
Тест / 43

2. Рационални неравенства
12-14. Квадратни неравенства / 44
15-16. Системи квадратни неравенства с едно неизвестно /51 
17-18. Решаване на неравенства от по-висока степен / 55 
19-20. Дробни неравенства / 60 
21-22. Общи задачи / 65
Какво да запомним / 68 
Тема за самоконтрол /70 Тест /71

3. Степен
23. Квадартен корен и корен трети / 72
24. Корен и-ти / 77
25. Коренуване на степен и корен. Основно свойство на корените / 81 
26-27. Преобразуване на ирационални изрази / 86
28. Степен с цял показател / 89
29-30. Степен с рационален показател / 93
31. Понятие за степен с ирационален показател / 97
32-33. Преобразуване на изрази, съдържащи степени с реален показател / 
34-35. Логаритъм. Свойства / 105 
36. Сравняване на логаритми /111 
37-38. Общи задачи /115
Какво да запомним /119 
Тема за самоконтрол / 122 
Тест /123

4. Триъгълник
39. Тригонометрични функции на остър ъгъл (преговор) / 124 
40—41. Решаване на правоъгълен триъгълник (преговор) / 129 
42-43. Функциите синус и косинус на ъгли от 0° до 180° / 133 
44-45. Функциите тангенс и котангенс на ъгли от 0° до 180° / 138
46. Синусова теорема /143
47. Косинусова теорема / 148
48. Други приложения на косинусовата теорема / 154
49. Общи задачи / 157
Какво да запомним /161 
Тема за самоконтрол / 163 Тест / 164

5. Лица на равнинни фигури
50. Лице на многоъгълник (преговор) / 165
51-52. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник / 170 
53-54. Правилни многоъгълници /175 
55-56. Общи задачи /179
Какво да запомним / 182 
Тема за самоконтрол / 183 Тест / 184

6. Комбинаторина
57-58. Съединения. Основни правила за събиране и умножение в комбинаториката / 185
59. Как да броим (пермутации) /189
60. Как да броим (вариации) / 192
61. Как да броим (комбинации) / 195 
62-63. Класическа вероятност / 198
64. Честота. Статистическа вероятност (беседа) / 207 
65-66. Общи задачи / 209
Какво да запомним / 212 
Тема за самоконтрол /214 Тест /215
Отговори на тестовете /216

Внимателно използван учебник.

Категория › 9.-12. клас

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.