Антропологични изследвания. Том 3-4

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  229

Автор:Магдалена Елчинова, Пламен Бочков
Издателство:Нов български университет
Страници:404
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Антропологични изследвания. Том 3-4. Магдалена Елчинова, Пламен Бочков

***
Антропологични изследвания. Том 3. 2002 г - 173 стр.

Съдържание

Предговор .....................................

Идентичности: конструкции и образи

Ариф Дирлик Интимният „друг“: нации и диаспори във време на глобализация...................................11

Магдалена Пътят на Балканите към Европа:

Елчинова българската гледна точка...........................29

Ивайло Дичев Българската идентичност: надбягването на образ и слово....................................................45

Светове на границата

Пламен Бочков „Родината“ в дискурса на сравнението. 57

Петър Между уюта на традицията и изкушенията

Воденичаров на модерността - младежки жизнени светове в едно изолирано мюсюлманско село................. 77

Методологически алтернативи

Мишел Локус и „съживена“ традиция: един възможен

Ротенберг поглед към традиционната култура в съвременността......... 91

Етнографски ракурси

Хестер Дибитс Празници, фестивали и междуетническо взаимодействие в един мултиетничен градски квартал...................103

Георг Краев За умението на българите да се маскират... 111

Антропология и психоанализа

Николай Колев Въведение в изучаването на архаичното пространство..................................................... 121

Студентско творчество

Милена Франова Религиозна и етнична идентичност на българите мюсюлмани (по примери от село 3aepaден). ...139

Николай Вуков Кумът като вредител и низов персонаж в българския юнашки епос................................... 151

Резюмета на английски език................................167

Авторите в броя   172

Условия за публикуване......................... 173

Редакционна колегия: Богдан Богданов - председател Пламен Бочков Иван Касабов Цвете Лазова Магдалена Елчинова
Антропологични изследвания, том III, 2002 © НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ © Магдалена Елчинова - съставител © Селекта ISSN 1311-5189


***Антропологични изследвания. Том 4. 2003. 231 стр.

Съдържание

Предговор   5

Политики на идентичността

Магдалена Елчинова Инструментализиране на мита („Възродителният процес“ в България и етничният конфликт в Република Македония) .................................. 9

Кристиап Джордано „Свободни и швейцарци“! Тичинска идентичност или социалното производство на диалектиката ......................... 38

Диалог или конфликт между културите

Клер Леви Изток, Запад и балканският фолк: парадокси на самосъзнанието............................................  67

Ирена Бокова „Подвижният човек“ - в мрежата от топоси 78

Икономическа антропология

Мариано Паванело Местни икономически идеи и западни теории.

Случаят нзема................................................. 99

Българи зад граница

Наталия Рашкова Словашките българи: етнокултурна идентификация на „второто“ поколение.....................117

Маргарита Карамихова Функции на семейството при първа генерация имигранти в САЩ..........................................131

Теренното антропологическо изследване

Петер Скалник Повторно изследване на Долни Ровен: едно съчетание от антрополот ия и социология в селските райони на Бохемия в началото на XXI век.... 159 

Васил Гарнизов Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване ............................................................ 171

Студентско творчество

Наталия Цекова Политик - език - populus. Фрагмент от политическия езиков регистър................................. 193

Елиа Бояджиева Проблемът за свободното време. Перспективи на християнската етика.................................217

Резюмета на английски език ...225

Авторите в броя ........230

Условия за публикуване...231

***
Редакционна колегия:

Богдан Богданов - председател Пламен Бочков Иван Касабов Цвете Лазова Магдалена Елчинова
Антропологични изследвания, том III, 2002 © НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ © Магдалена Елчинова - съставител © Селекта ISSN 1311-5189


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.