Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-2-2018
  •  54

Автор:Евгений Сачев
Издателство:Петекстон
Страници:199
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN:9544570217 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство. Евгений Сачев (с посвещение от автора, може би, снимка 1 от допълнителните изображения)

Представени са основните теоретични постановки, принципи и насоки за развитието на социо-комуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство. Разглеждат се основни препоръчителни действия и ограничителни забрани при социокомуникативното общуване в организациите от областта на културно-историческото наследство с отчитане на индивидуалните особености на хората, на социокомуникативните явления и процеси, а така също и на основните правила за персонален труд и делово поведение на ръководителя. Посочени са основните характеристики на управленския труд в сферата на културно-историческото наследство.

Изследването е предназначено за студенти и преподаватели, специалисти и научни работници, а така също и за работещите в сферата на културно-историческото наследство и на културния туризъм.

Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ КОНЦЕПТУАЛНИ

ОСНОВИ НА СОЦИОКОМУНИКАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ..........................................................5
ЧАСТ I. Общи положения.....................................6
ТЕМА 1. Обща характеристика на социокомуникатибното управление.....................6
ТЕМА 2. Специфични особености на социокомуникативното управление . 14 
ТЕМА 3. Ранни етапи в еволюцията на социокомуникативното управление  31
ТЕМА 4. Тенденции в развитието на социокомуникативното управление...............36

ЧАСТ II. Социокомуникативната технология
на управлението  ........................... 56
Тема 5. Специфика и методи на управленския труд.............56
Тема 6. Делегиране на права и заместване ..70 
Тема 7. Социокомуникативни аспекти на служебните отношения......................78
Тема 8. Социокомуникативни правила за ръководство..........................................85

Част III. Социокомуникатибни аспекти на организация на труда.........................98
Тема 9. Техника и стил на личната работа 98 
Тема 10. Социокомуникатибният стил на взаимоотношенията.........................104

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СОЦИОКОМУНИКАТИБНИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЗАЩИТАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО..................................108
Част IV. Характеристика на социокомуникатив-ната политика в областта на културно-историческото наследство ........109
Тема 11. Дейността в областта на културно-историческото наследство: мотивация и основни регулации..........................109
Тема 12. Обществените движения и организации в областта на културно-историческото наследство..............117
Тема 13. Международна защита на културно-историческото наследство..............124
Тема 14. Обща характеристика и перспективи за развитие на българската държавна политика в областта на музейната дейност................................................132
Тема 15. Музейната политика в условията на партньорство с централните, регионалните и местните власти. 143
Основи на социокомуникативния мениджмънт на културно-историческото наследство
Тема 16. Общи проблеми и цели на музейната дейност........149
Тема 17. Типове музейна политика................156
Тема 18. Съвременни социокомуникативни специфики на музейната дейност.. 170
Част V. Социокомуникативното управление на културно-историческото наследство и устойчивото развитие на обществото...................................174 
Тема 19. Социокомуникативни характеристики на устойчивото развитие на културно-историческото наследство.........174
Тема 20. Социокомуникативна характеристика на културно-историческия одит и на културно-историческата експертиза................................182
Литература...192Категория › Книги с автограф

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.