Въведение в общата теория на статистиката

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  150

Автор:Кирил Гатев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:507
Корици:Твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Добро
Въведение в общата теория на статистиката. Кирил Гатев

ПРЕДГОВОР
Учебникът «Въведение в общата теория на статистиката» е на* писан по програмата на едноименната дисциплина, която се преподава на студентите от специалност статистика във Висшия икономически институт «Карл Маркс» — София.

Като автор съм се ръководил от разбирането, че от този учеб-' ник студентите трябва да получат минимума знания, които са им необходими, за да могат да усвояват по-сложните, както и специфичните и частните постановки и методи в другите статистически дисциплини — статистически методи (първа и втора част), репрезентативно статистическо изучаване, икономическа статистика и др. Ръководил съм се и от убеждението, че студентите, както и всички други, които ще ползват учебника, трябва да усвоят преди всичко познавателната същност и основните принципи на статистическия подход, при изучаване на различните области от действителността, както и вътрешната логика и приложно-прак-тическото значение на разглежданите конкретни статистически методи.

Имах освен това амбицията да напиша учебника цо начин, който прави, възможно ползването му не само от студентите от икономическите институти, но и от учащите се в други учебни заведения, изучаващи статистика, и от научни работници и специалисти, които прилагат статистически методи в своята работа.

Много въпроси не са разработени изчерпателно. Причина за това е не само ограниченият обем на учебника, а и предназначението му само като въведение в общата теория на статистиката. На редица места читателят се препраща към произведения на други автори. В тези случаи обикновено не, се посочват всички трудове в съответната област, често не и най-изчерпателните, а тези, до които българският читател би имал най-лесен достъп.

Дълбоко съм признателен на рецензентите доц. к. и. н. Иванка Съйкова и доц. к. и. н. Нигрета Величкова, както и на другите членове на катедра «Статистика» при ВИИ «Карл Маркс», взели участие в обсъждането на учебника, за ценните бележки и препоръки.

Читателите сигурно ще открият в учебника пропуски и недостатъци и след неговото отпечатване. Освен това в него се съдържат трактовки, които могат да предизвикат несъгласие и мотивиране на други схващания. Ще приема с благодарност всички критични бележки и препоръки с оглед усъвършенствуване на преподаването на дисциплината и подобряване на евентуалното второ издание на учебника.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.