Пълна православна библейска енциклопедия в три тома. Том 1: А-З

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-2-2018
  •  416

Автор:Архимандрит Никифор Бажанов
Издателство:Елпис
Страници:352
Корици:Твърди
Година:1993
Броя:1
ISBN:954557003Х Тегло (гр.): 588 Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Пълна православна библейска енциклопедия в три тома. Том 1: А-З. Архимандрит Никифор Бажанов. Тираж 5000 екз.

ПРЕДГОВОР
Библията е най-разпространената книга 6 света, а броят на библейските ръкописи от античността и средните векове е много повече от ръкописите, които съдържат всички останали велики произведения на древността. Библията постоянно се издава на всички езици и продължава да надминава по четене и тираж даже и най-знаменитите писатели.

За първи път енциклопедия на български език разглежда 7 500 думи, които се срещат в цялата Библия*. Начинът на изложение е общодостъпен, кратък, точен и едновременно с това задълбочен. В началото на всяка статия е обяснено нужното по темата, като термините и цитатите са взети от синодалното издание на българската Библия. Трудът е дело на архимандрит Никифор, но е предаден така, че е актуализиран** не само по отношение на мерки и теглилки, но и с оглед постиженията на библейската археология***, а също са взети под внимание положителните страни на съвременни речници****. Наред с откритията, които разрушиха стария модел на либералната критика, се появи нова, текстова, която не остави камък необърнат. Затова обхватът на енциклопедията е бил разширен още и до архитектура, астрономия, ботаника, военна наука, география, етнография, зоология, земеделие, изкуство, лингвистика, минералогия, метеорология, медицина, математика, нумизматика, педагогика, физика и др. Особеност на настоящето издание е съобразяването с правописа на синодалната Библия.

Основната цел на такова издание е да се изследват Писанията (Йоан V,39), според препоръката на нашия Господ и Спасител Иисус Христос; защото ако не ги познаваме, не само че ще сме в заблуда, но не ще знаем силата Божия (Мат.ХХП,39), която е спасителна.

Свещеното Писание по същност е боговдъхновено и съдържа вътрешна красота, която насочва човека към правилно мислене и добродетелност.

Така енциклопедията ще служи за различни библейски справки на всеки любознателен християнин, като всяка тема е синтезирана, за да предразположи към изследване на бездната от богатство, премъдрост и знание у Бога, както казва св. an. Павел (Римл. XI, 33).

Разбирането на Библията е свързано с големи трудности за съвременния секуляризиран читател, защото светският човек не разбира духовните дълбочини, бидейки далече от Духа Божи. Обаче достъпната форма на енциклопедията ще помага в духовния път на човека.

ИВ. Марчевски
* На български език съществува "Ръчникъ на свято-то писаше" (Цариградъ 1884), с протестантско преиздаване в чужбина и у нас.
** Новите статии са обозначени със знак ♦.

** Н. Шиваров, Библейска археология. София 1992.
*** Словаръ библейского богословия. Ред. КсавьеЛеон-Дюфура. Bruxelles 1990; ЗрикНестрем, Библейский
знциклопедический словаръ для дома и школи. Стокголъм 1969.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.