Волейбол. Учебник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-2-2018
  •  309

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:230
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 240 Състояние: Мн. добро
Волейбол. Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров".

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор...........................
Същност, характеристика и Значение на волейболната игра (П. Димитрова) . . .
Същност и характеристика на волейболната игра..............
Място и значение на волейбола в системата на физическото възпитание в НРБ
История на волейбола (Д. Гигов) .
Поява и развитие на волейбола; в световен мащаб  .
г Поява и развитие на волейбола в България.
: Българският волейбол в големите международни състезания.........
Структура на Международната и на Българската федерация по волейбол
Характерни черти на съвременния волейбол и тенденции в неговото развитие
Техника на волейболната игра (А. Крумова)...
Определение, основни понятия, класификация................
Игра без топка.........................
Игра с топка...............................
Типични грешки при изпълнението на техническите похвати....
Тактика на волейболната игра (Д. Гигов)...................
Определение, основни понятия, класификация................
Функции на играчите и комплектуване на отбор . 
Тактика в нападение  ...
Индивидуална тактика в- нападение .  .................
Колективна тактика в нападение ..... . .  ......
Системи на игра в нападение......................
Тактика в защита...........................  . .
Индивидуална тактика в защита ....................
Колективна тактика в защита......................
Системи на игра в защита.......................
Основи на обучението и тренировката по волейбол (А. Крумова)........
Принципи, средства и методи на обучение и тренировка...........
Принципи на обучението........................
Принципи (закономерности) на тренировката (Д. Гигов).........
Средства на обучението и тренировката (А. Крумова)...........
Методи на обучението и тренировката..................
Методика за формиране на двигателния навик и етапи на обучението......
Структура и особености на урока (тренировката) по волейбол.........
Съдържание, форма и структура на урока (тренировката)........
Подготовка на преподавателя за урока (тренировката)...........
Педагогическо-методически особености на урока (тренировката) по волейбол
Критерии за оценка на урока (тренировката)..............
Съдържание на учебния материал по волейбол в ЕСПУ..........
Тренировъчни натоварвания, тренираност и спортна форма (Д. Гигов) . . . .
Индивидуална подготовка на волейболиста...........
Съдържание на учебно-тренировъчния процес........
Физическа подготовка (А. Крумова)....................
Особености на физическата подготовка при волейбола ...........
Обща физическа подготовка.......................
Специална физическа подготовка  ...................
Контрол върху физическата подготовка на волейболиста (В. Христова) . . .
Техническа подготовка (П. Димитрова)..................
Общи положения............................
Обучение и усъвършенстване на техниката без топка (стоежи и придвижвания) 
Обучение и усъвършенстване на техниката с топка..
Контрол върху техническата подготовка на волейболиста ......... 561
Тактическа подготовка (Д. Михайлов)................... 163
Общи положения ............................ 163
Обучение и усъвършенстване на индивидуални, групови и отборни действия в нападение......... 164
Обучение и усъвършенстване на индивидуални, групови и отборни действия в защита.....................   169
Психологична подготовка на волейболиста (Б. Кючуков)............ 173
Обща психологична подготовка..................... 174
Специална психологична подготовка................... 176
Непосредствена психологична подготовка................ 177
След състезателна психологична подготовка................ 180
Теоретична подготовка (Д. Гигов)  ............... 180
Игрова подготовка (А. Крумова)...................... 180
Особености на работата с подрастващи волейболисти (А. Крумова)........ 183
Анатомо-физиологични, морфологични и психични особености........ 184
Методически и педагогически особености през различните етапи на спортната подготовка..187
Особености при подготовката на високоръстови волейболисти ......... 195
Построяване на тренировъчния процес по волейбол (И. Антонов)........ 196
Периодизация на тренировъчния процес................... 196
Планиране на учебно-тренировъчната работа................ 203
Педагогически контрол и отчитане на тренировъчния процес......... 205
Организация и провеждане на състезания (Д. Михайлов)............ 211
Видове състезания............................. 211
Спортен календар.............................. 211
Системи за провеждане на състезания.................... 212
Наредба за провеждане на състезания.................... 215
Отчитане на резултатите от състезания................... 2(6
Управление на отбор в състезание (С. Димитров)................ 217
Научноизследователска работа (В. Христова)................. 222
Организация и етапи на научното изследване................ 222
Методи за изследване........................... 223
Проблеми и методология на научното изследване във волейбола........ 224
Методики за научни изследвания в урока (тренировката) и в състезанието по волейбол...... 225
Ползвана литература.............................. 228

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.