Тийнейджърите: Най-после отговор на вашите въпроси

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-2-2018
  •  255

Автор:Франсоаз Долто
Издателство:Наука и изкуство
Страници:320
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN:9540201896 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Тийнейджърите. Най-после отговор на вашите въпроси. Франсоаз Долто

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор / 5

От каузата на децата към каузата на юношите / 7

ЧАСТ ПЪРВА
ЧИСТИЛИЩЕТО НА МЛАДОСТТА И ПОВТОРНОТО РАЖДАНЕ
ГЛАВА ПЪРВА. Понятието юношество — опорни точки, гранични точки /11
ГЛАВА ВТОРА. Мечтата за вечната младост. Митове и архе-типове/ 27
ГЛАВА ТРЕТА. Изображението на тялото / 35
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Сказания за младите — юношеската литература / 40
ГЛАВА ПЕТА. Герои и модели / 54
ГЛАВА ШЕСТА. Слово за Ефеб. Основоположници на науката за юношата / 62
ГЛАВА СЕДМА. Растеж и поведение. Недодяланост и хармо-ничност/ 65
ГЛАВА ОСМА. Ритуали на прехода и юношески планове / 85

ЧАСТ ВТОРА ВРЕМЕ НА ИЗПИТАНИЯТА
ГЛАВА ДЕВЕТА. Смутители в психиатрията и психоанализа без думи / 99
ГЛАВА ДЕСЕТА. Самоубийствата при юношите: необявена епидемия /125
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. Всеки със своя наркотик — фалшив рай и псевдогрупи /147
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. Край на неуспеха в училище /166 
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. Разбитото семейство /179 
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. Новото любовно поведение / 195
ЧАСТ ТРЕТА ВЪЗДУХ ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА. Права и задължения / 211 
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА. Когато младите имат думата / 239 
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА. Перспективи за бъдещето — инициативи и предложения / 257

ПРИЛОЖЕНИЯ'
1. Основни разпоредби на Конвенцията за правата на детето / 280
2. Бягствата при юношите. Опит за определение. Библиография върху бягствата / 288
3. Самоубийствата: таблици; изследвания и анализ; библиография / 293
4. Библиография върху наркотиците и юношите / 300
5. Неуспехът в училище: изследвания и анализ; библиография / 303
6. Библиография на общите трудове / 304
7. Образът на юношата в световното кино: филмография / 310

***Текст от гърба на книгата:
... ДРОГИТЕ, САМОУБИЙСТВАТА, БЯГСТВАТА ОТ ДОМА, СЛАБИЯТ УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ,
ПОЛОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ, НЕВИДИМИТЕ ОПАСНОСТИ СЪС ЗАГАДЪЧЕН ПРОИЗХОД,
КОИТО ДЕБНАТ СЪВРЕМЕННИТЕ ТИЙНЕЙДЖЪРИ, ТРУДНИЯТ ДИАЛОГ С ТЯХ ...
Известната френска психоанапитичка франсоаз Долто интелигентно и проникновено ни поднася изключително разнообразна информация, опит, съвети, предложения, свидетелства за предизвикателствата и драмите на днешното семейство и общество, стигнали до видима криза.

франсоаз Долто настоява да се даде думата на младите и посочва съвсем неочаквани сфери, където се таят истинските проблеми.

„Няма вече деца... Детето е личност. Бебето е личност, зародишът е личност. Не можем вече да глупеем в тяхно присъствие. Тази промяна на статута дължим на франсоаз Долто и нейните колеги. Виждаме непрекъсната смяна на ролите родители - деца. Да няма вече деца би могло да се преглътне. Страшното е, ако няма вече и родители ...“
Из сп. "Ел". Париж, февруари, 1994
Категория › За родители

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.