Управление на проекти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  2-2-2018
  •  252

ПРОДАДЕНА

Автор:Силия Бъртън, Норма Майкъл
Издателство:Екслибрис
Страници:169
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN:9548208253 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Управление на проекти: Практическо ръководство. Принципи, стратегии, техники. Силия Бъртън, Норма Майкъл

СЪДЪРЖАНИЕ
Списък на илюстрациите / vi Благодарности / vii Увод / viii

Първа фаза: Какво трябва да знаете и правите, за да съставите едии проект

1 Общ преглед на техниките и стратегиите / 3

2 Още за съставянето на проекта / 20

3 Проверка на осъществимостта / 30

4 Хората: терминология, процеси, проблеми / 39

Втора фаза: Започва детайлно планиране и съставяне на план-график

5 Започва детайлно планиране / 59

6 Съставяне на план-график на проекта / 72

Трета фаза: Привеждане на плана в действие

7 Реализация, мониторинг и контрол на проекта / 95

Четвърта фаза: Проектът завършва

8 Приключване на проекта и следпроектен преглед / 113

Преговори, консултанти, договори, компютри

9 Преговори /121

10 Консултанти и договори /128

11 Как най-добре да използвате компютъра /152

Послеслов /159 Речник /160

Препоръчвана литература /165 Професионално развитие /166 Индекс /167

///
Силия Бьртьн ❖ Норма МАЙКЪЛ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

„Практично ръководство по управление на проекти“

Тим КАРТЪР, Председател на британската асоциации па ръководителите па npoekmu

I „Управлението на проекти е самостоятелна дисциплина, включваща ралнообрални умения, която е много важи а както ла билнеса, така и ла публичния сектор. Всяка страница в тази книга се чете лесно, на всяка ще намерите нещо ценно“.

Нари МАНМП, Управителен директор, Saatcbi & Saalcbi

Работата си с работа, както и да я наричате.

Така е, само че от гледна точка на управлението му, проектът е работа, която има начало и край. Той се планира и контролира; може да бъде доведен до успешен финал; създава промяна. Текущата работа, например обработването на пристигаща поща, не е проект - проект е процесът на реорганизация на начина, по който я обработвате.

Проектите са най-разнообразни, продължителността им може да бъде от няколко дни до няколко години, съдържанието на работата по всеки проект е различно. Общото между всички тях са основните процедури по управлението им.

Написана на ясен и разбираем език, книгата съдържа полезни модели, графики и диаграми, които може да адаптирате към нуждите на вашата фирма или организация. Независимо дали управлението на проекти е все още ново за вас или вече работите в екип по проект, това практическо ръководство предоставя нужната информация по пътя към успеха.

Оформление: 1 Николай Пекарев. 2000 r « Printed in BulgariaДопълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.