Славянски езици

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-2-2018
  •  176

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:168
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Славянски езици: Кратки характеристики, образци и речници - севернославянска група

Съставили: Иван Леков, Иван Буюклиев, Мария Деянова, Маргарита Караангова, Виолета Каранджулова, Ми-лада Минчева, Сабина Радева, Елка Балевска

Под редакцията на член-кореспондент на БАН професор Иван Леков

ПРЕДГОВОР
Сборникът „Славянски езици ■— кратки характеристики, образци и речници -— севернославянска група“, обнародван за пръв път в 1972 година, е предназначен предимно за студентите от славянска1 българска и руска филология, които изучават сравнителна граматика на славянските езици. Издаденият през 1958 година от същата катедра под ред. на Ив. Леков сборник „Славянски текстове с пояснителни бележки и речници“ е изчерпан отдавна. Библио-графска рядкост са и другите опити за издаване на текстове на отделни славянски езици, правени преди и след 1944 г. (Ст. Романски, Полска [книжовна реч в образци, С., 1941; Ст. Романски, Чешка^книжовна реч в образци, С., 1942; М. Попруженко и Ст. Романски, Руска книжовна реч в образци, С., 1943; Ив. Леков Нови полски текстове, С., 1949).

Предлаганият сборник се отличава с кратки, но съдържателни характеристики на праславянския език и на езиците от се-вернославянската група.

Подбрани са текстове от по-значителни руски, украински, белоруски, полски, чешки, словашки и лужишки писатели, творили предимно през XIX и XX в. Трябва да се подчертае, че сборникът няма характер на антология, затова и в него не са представени всички най-добри писатели от съответната литература.

Към текстовете са прибавени пояснителни бележки за по-особени форми или думи.

В речниците към отделните текстове са включени всички по-трудни думи, като не се привеждат онези, които имат много близък звуков състав или значение със съответните български думи. При езиците с подвижно ударение — руски, белоруски и украински — думите в речника са снабдени с ударение.

Характеристиките на езиците във второто издание са написани от следните автори: праславянски и полски —- от член-кореспондент на БАН професор Иван Леков, чешки — от преп. в СУ Милада Минчева, словашки — доц. в СУ к. ф. н. s Иван Буюклиев, лужишки езици — от ст. преп. в СУ к. ф. н. Сабина Радева, руски език — от ст. н. с. к. ф. н. Мария Деянова, украински език — от редактора на списанието на БАН Елка Балевска и белоруски език — от гл. ас. в СУ Маргарита Караангова.

Отделните текстове и речниците към тях са разработени от следните съставители: полските от Сабина Радева, чешките от Милада Минчева, словашките от Виолета Каранджулова, лужиш-ките и руските от Мария Деянова, украинските от Елка Балевска и белоруските от Маргарита Караангова.

Сборникът може да бъде използуван при теоретическите и при семинарните занятия по сравнителна граматика на славянските езици, а също и при изучаването на отделните славянски езици

В последните години интересът към изучаването на съвременните славянски езици нараства непрекъснато. Ето защо предлаганият труд, изработен от слависти-специалисти, може да интересува не само научните кръгове, но и по-широки среди от нашата културна общественост.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.