Физическа и социално-икономическа география на България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-2-2018
  •  169

Автор:Дончо Дончев, Христо Каракашев
Издателство:Слово
Страници:592
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Физическа и социално-икономическа география на България. Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти.
Дончо Дончев, Христо Каракашев. Четвърто преработено и допълнено издание.

Съдържание

Увод...................................

Основни изисквания към кандидатстудентския изпит......

Първи раздел

Географско положение на България ................

Повърхнина на България.......................

Полезни изкопаеми..........................

Климат на България............... . . ........  .

Води.......       .

Почви, растителност и животински свят . .'............

Втори раздел

Дунавска равнина...........................

Старопланинска област........................

Краищенско-Средногорска област..................

Задбалкански котловини и Средногорие............

Краище............................  . .

Тракийско-Странджанска област..................

Рило-Родопска област.........................

Осоговско-Беласишка планинска група и долината на р. Струма............................

Рила планина. Пирин планина и долината на река Места . .

Родопи  .......................  .

Черно море и Българското черноморско крайбрежие .......

Трети раздел

Население и трудови ресурси.....................

Селища .................................

Обща характеристика на националното стопанство........

Обща характеристика на промишлеността.............

Енергетика...............................

Добив на полезни изкопаеми. Черна и цветна металургия . . . .

Машиностроене ..................>.........

Химическа промишленост......................

Промишленост за строителни материали .............

Дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост . .

Лека промишленост..........................

Хранително-вкусова промишленост.................

Обща характеристика на селското стопанство...........

Производство на зърнени храни  ..................

Производство на технически култури................

Зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство.........

Животновъдство............................

Транспорт и съобщения........................

Вътрешни и външни икономически връзки ..............442

Стопански туризъм ............................454

Непроизводствена сфера и обслужваща дейност............470

Опазване и рационално използване на природните ресурси.....478

Четвърти раздел

Социално-икономическо райониране и административно-

териториално деление на България...................489

Град София и Софийска област.....................506

Пловдивска област.............................532

Хасковска област .............................554

Бургаска област..............................574

Варненска област  .........................593

Русенска област ..............................614

Ловешка област ...........................  . . 635

Област Монтана......................... 663

о.1.ф.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.