Висша математика в примери и задачи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-2-2018
  •  305

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:570
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 290 Състояние: Мн. добро
Висша математика в примери и задачи: Линейна алгебра, аналитична геометрия, линейно програмиране, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, теория на вероятностите

Авторски колектив: Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска

Книгата е написана на основата на многогодишния опит на авторите при преподаване на висша математика във ВУЗ. - .

Целта на авторите е да помогнат на студентите (особено на тези, които следват задочно) от икономическите и сродни на тях ВУЗ при изучаване на предвидения за тях по програма учебен материал по висша математика.

В началото на всяка глава или параграф са поместени основни положения от теорията като дефиниции, теореми, формули и методични указания, което прави книгата независима от съществуващите учебни помагала и е в помощ на студентите в тяхната самостоятелна и задълбочена подготовка по математика. Дадени са пълните (и на много места подробни) решения на повече от предложените задачи. Наред с типовите задачи се предлагат и такива, които съществено разширяват и задълбочават теоретичния материал и допринасят за създаване на навици и умения за точно математическо мислене.

Друга част от задачите са предназначени за самостоятелна работа, подредени са методически и са снабдени с отговори.

Студентите ще имат голяма полза, ако работят с книгата активно и самостоятелно. Това означава, че най-напред трябва да изучат добре теоретичния материал в началото на всеки параграф или глава, задълбочено да проучат решените примери и накрая да затвърдят знанията си чрез решаване на задачите, предвидени за самостоятелна работа.

Книгата се състои от въведение и четири части, в които са включени елементи на линейна алгебра, аналитична геометрия, линейно програмиране, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения и теория на вероятностите, застъпени в учебните програми.

Отделните части, глави и параграфи са написани както следва:
- Доц. Георги Велев, кмн - 1,2 от въведението, част II, част III; гл. 9 и 10 и 1-8 от гл. 11;
- Доц. Митко Димитров, кмн - част IV;
- Миряна Христова, кмн - гл. 2-4 от I част;

- Стела Пъдевска - 3 от въведението, гл. 1 от I част, 9-11 от 11 гл. на III част.
© Доц. Георги Димитров Велев, кмн, автор © Доц. Митко Цанов Димитров, кмн, автор © Миряна Стоянова Христова, кмн, автор © Стела Симеонова Пъдевска, автор © Университетско издателство "Стопанство" с/о Jusantor, Sofia 1992
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.