Български римен речник

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-1-2018
  •  342

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:283
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Български римен речник. 
Авторски колектив:  Св. Иванчев, Г. Класов, Л. Любенов, Ив. Тренев

Плод на дългогодишни усилия, първият български римен речник е съставен въз основа на около 
70 000 основни думи и съдържа всичките им възможни форми, подредени по особен, указан в предговора ред.

Речникът ще дава бърза справка на поетите, творци на оригинална и преводна поезия, дали дадена дума може да се римува с подходяща друга, или не. Едно внимателно запознаване с него ще ги ориентира подробни в цялото многообразие на българската рима. Той ще помогне в борбата против римния шаблон и ще издигне културата на българския римуван стих. На младите поети речникът ще помогне да овладеят по-бързо и по-добре техниката на римуването. Особено голямо значение ще има речникът за преводачите на поетически произведения. Римният речник ще бъде техен надежден помощник. Тъй като съдържа лексикален материал от най-разнообразен характер, той ще може да обслужва всички поетически стилове и направления.

Трябва да се изтъкне и научно-то значение на римния речник. За първи път словното богатство на българския език се подрежда и систематизира с оглед на римо-творческите му възможности, а тъй като в изграждането на българската рима основна роля играе ударението — и с оглед на ударението в българския език. В този му вид естествено речникът ш,е може да послужи за основа, върху която лингвисти и стиховеди ще могат да направят по-прецизни заключения за характера на българската рима, за акцентната структура на българската дума изобщо.

И така българският римен речник ще има важно значение както за стихотворната практика, така и за стихознанието и лингвистиката.

Отлично книжно тяло и корици отвътре снимка 1 към допълнителните изображения, с посвещение, позакъсано обложка.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. За римата............................. V
2. . . . и за речника........................XIX
3. Списък на условните знаци и на съкращенията...........XXXI
4. Едносрични (мъжки) римоформи тип А (Я).............. 1
5. . . . Е..........  20
6. . . Й............... 26
7. . . О................ 37
8. . . £ (Ю).............. 41
9. , . . Ъ (А, Я)............. 43
10. Многосрични римоформи тип А (Я).............. 49
11. . Е................119
12. , . Й................150
13. . б................196
14. . . У с ударение..............234
15. .               Ъ 261
16. Справка за някои съществуващи римни речници......282


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.